fbpx Oficjalne zakończenie zajęć I edycji GUTW | GUTW

Oficjalne zakończenie zajęć I edycji GUTW

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 września 2015 roku, 12:33

Oficjalne zakończenie I edycji GUTW w roku akademickim 2004/2005 odbyło się 1 czerwca w auli głównej na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Wśród zgromadzonych gości, obok słuchaczy i wykładowców GUTW, pojawili się między innymi: dr hab. Jarosław Warylewski, prof. UG, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG , prof. dr hab. Władysław Adam Majewski, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, dr Jan Patok, Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonała prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, Prorektor ds. Kształcenia, inicjatorka i opiekunka GUTW.

W swoim wystąpieniu podkreśliła rolę kształcenia ustawicznego oraz rangę ludzi starszych w społeczeństwie. Zapewniła zebranych słuchaczy o kontynuowaniu przez UG inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W części artystycznej wystąpił Akademicki Chór UG pod dyr. Marcina Tomczaka, który zaskoczył wszystkich niezwykle oryginalnym repertuarem. Obecni wysłuchali kilku egzotycznych utworów między innymi: pieśń afrykańska.

Wykład podsumowujący pt: " Wiedza poza czasem: rok działalności Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" wygłosił prof. dr hab. Waldemar Tłokiński.

W dalszej kolejności głos zabrał pan Krzysztof Andrzejewski.

W imieniu słuchaczy podziękował władzom i wykładowcom UG za realizację tak szczytnej idei, jaką jest Uniwersytet dla ludzi dojrzałych. Wyraził nadzieję, na jeszcze lepszy, obfitszy kolejny rok działalności.

Oto fragmenty wypowiedzi:

Szanowni Państwo,

Albert Einstein powiedział: "Najbardziej niepojętą rzeczą dotyczącą świata jest to, że jest on pojmowalny". Jednakże, by móc to stwierdzić, należało posiąść odpowiedni stopień wiedzy. Wiedzy, która towarzyszyła ludziom od zarania. Uzbrojeni w jej arkany, mogli poznawać naturę świata i przede wszystkim samych siebie (.).

Wiedza stała się nieodłączną częścią życia ludzkiego, budującą fundamenty cywilizacji po dzień dzisiejszy. Przekazywana z pokolenia na pokolenie umożliwiła nie tylko osiągnięcie wysokiego stopnia techniki, ale też wszechstronnego rozwoju sfery duchowej człowieka w kulturze. By zaspokoić te dążenia, we współczesnych czasach, władze Uniwersytetu Gdańskiego podjęły dodatkowy wysiłek powołując Uniwersytet Trzeciego Wieku dla seniorów, którzy pierwsze ostrogi wiedzy zdobywali już wprawdzie dawno, lecz wciąż mają ogromne zapotrzebowanie na jej pogłębianie. Ta cenna inicjatywa spotkała z dużą wdzięcznością ze strony słuchaczy, dla których spotkanie z murami tej szacownej uczelni wywołało sentymentalne wspomnienia z lat młodości (.). Tak niedawno pełni wzruszeń przeżywaliśmy inaugurację I roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku, by dzisiaj wzbogaceni o gamę nowych doświadczeń powiedzieć, że kierujemy słowa pełne wdzięczności i podziękowania do:

 • inicjatorki przedsięwzięcia pani prof. dr hab. Haliny Piekarek Jankowskiej, Prorektor ds. Kształcenia UG,
 • pana dr hab. Jarosława Warylewskiego, prof. UG - Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, dzięki któremu mogliśmy przeżywać nasze wzruszenia w pięknych, nowoczesnych wnętrzach uczelni,
 • pana prof. dr hab. Władysława Adama Majewskiego, Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 • pana dr Jana Patoka, Dyrektorowi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, oraz 
 • całego grona pedagogicznego GUTW, za wspaniałe wykłady prowadzone z ogromną pasją. Słowa podziękowań kierujemy też do pani mgr Magdaleny Bury, za cierpliwą i konsekwentną realizację założeń I edycji tego przedsięwzięcia i wyrozumiałość dla jej uczestników. (.) Dziękujemy!

W dowód wdzięczności, delegacja seniorów złożyła na ręce pani Rektor kwiaty i obraz, jaki uczestnicy GUTW wykonali podczas zajęć artystycznych.

W części nieoficjalnej nastąpiło rozdanie symbolicznych dyplomów. Na zakończenie organizatorzy zaprosili szacownych gości na skromne przyjęcie, podczas którego można było wymienić swoje spostrzeżenia i uwagi.

Tak oto zakończyła się I edycja Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Relacja z I semestru działalności Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Kończy się pierwszy semestr nauki w ramach GUTW. Semestr bardzo pracowity dla słuchaczy i dla kierownictwa.

Wszystkie zaplanowane wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i odbyły się przy pełnych aulach. Specjalnie dla studentów GUTW powstało aż 18 grup ćwiczeniowych!

Lektoraty języków obcych pozwoliły wielu z Państwa wzbogacić swoją wiedzę i usprawnić posiadane umiejętności. Dzięki zajęciom ruchowym, prowadzonym pod bacznym okiem świetnie wyszkolonej kadry, słuchacze GUTW zyskali wigor i życiową energię.

Każdy blok tematyczny zajęć zakończył się spotkaniem dyskusyjnym "przy kawie", podczas którego słuchacze mogli spotkać się z wykładowcami oraz władzami GUTW. Był to również dobry moment do bliższego poznania się, jak również nawiązania nowych przyjaźni.

W trakcie owych spotkań przeprowadziliśmy ankietę, która pomogła poznać opinie i oczekiwania naszych studentów. Oto co z niej wynika:

 • Zdecydowana większość ankietowanych chciałaby, aby w kolejnym semestrze pojawiły się wykłady z zakresu medycyny, psychologii i historii sztuki. Wiele osób chętnie uczęszczałoby na warsztaty komputerowe, plastyczne, psychologiczne i teatralne. Mile widziana byłaby również sekcja turystyczna.
 • Nasi studenci odczuwają również silną potrzebę posiadania strony internetowej i własnej gazetki.

 

        Występ chóru