fbpx Biblioteczka Japońska | GUTW

Biblioteczka Japońska

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 kwietnia 2018 roku, 14:25

Biblioteczka Japońska

Drodzy słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, po raz pierwszy w historii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gdańsku, z inicjatywy TO-EN (Anny Brałkowskiej), prowadzącej zajęcia z Kultury Japonii i dzięki pomocy pracowników Biura GUTW, została udostępniona dla Państwa „Biblioteczka Japońska”. Księgozbiór jest aktualnie niewielki, ale stworzony dzięki licznym podarunkom, m.in. Pana Romana Pika, wieloletniego słuchacza GUTW. Zachęcamy do wypożyczania książek, a także do wzbogacania zbioru poprzez przekazanie książki na rzecz biblioteczki. Z biblioteczki będą mogli korzystać wyłącznie Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku UG w Gdańsku. Biblioteczka znajduje się w Biurze GUTW.

Regulamin

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 listopada 2016 roku, 12:59

REGULAMIN BIBLIOTECZKI JAPOŃSKIEJ PRZY UNIWERYSTECIE III WIEKU UG W GDAŃSKU

§ 1

Drodzy słuchacze Uniwersytetu III Wieku, po raz pierwszy w historii Uniwersytetu III Wieku UG w Gdańsku, otwieramy dla  Państwa bibliotekę poświęconą kulturze Japonii. Księgozbiór jest niewielki, stworzony dzięki licznym podarunkom, m.in. Pana Romana Pika, ale stale powiększany. Każdy może przekazać książkę na poczet biblioteki. Biblioteczka powstała z inicjatywy TO-EN (Anny Brałkowskiej), prowadzącej zajęcia z Kultury Japonii i dzięki pomocy Kierownika Biura Pani mgr Agnieszki Nikodem oraz Pani mgr Marii Warylewskiej.

Poniżej przedstawiamy Regulamin Biblioteki określający zasady i warunki wypożyczania książek.

§ 2

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wyłącznie Słuchacze Uniwersytetu III Wieku UG w Gdańsku.

2. Korzystanie ze zbiorów jest płatne w systemie kaucji zwrotnej, stanowiącej równowartość wypożyczanej książki, zgodną z aktualną ceną rynkową. Kaucja zostanie oddana wraz ze zwrotem książki do biblioteki.

3. Przy zapisie do biblioteki czytelnik powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość .

4. Czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Biblioteki, zostawić wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email) oraz złożyć swój podpis.

5. Książek nie należy udostępniać osobom do niej nieupoważnionym.

6. Książki należy oddać w terminie 2 tygodni od daty wypożyczenia.

7. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. W przypadku braku książki w sprzedaży, możliwe jest także przekazanie kwoty odpowiadającej wysokości ostatniej aktualnej ceny zakupu książki.

8. Niestosowanie się czytelników do ustaleń zawartych w Regulaminie Biblioteki powoduje wykreślenie czytelnika z listy osób mogących korzystać z biblioteki.

9. Czytelnik wypełniając podpisując Regulamin, zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów UTW.

§ 3

1. Korzystający z Biblioteki może wypożyczyć  1 książkę na okres 2 tygodni.

2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

§ 4

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek. Wypożyczane książki są zafoliowane i powinny wrócić do biblioteki także opakowane w folię. Uprasza się o niespożywanie posiłków oraz napojów w trakcie czytania książki.

2. Za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala pracownik UTW lub tak jak określone w § 2 pkt. 7.

3. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 pkt. 1. Regulaminu Biblioteki, pobierana jest kara w wysokości 10gr za każdy dzień po terminie zwrotu.

 

 

Zbiór Biblioteczki Japońskiej

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 października 2018 roku, 9:33

W zbiorach biblioteczki znajdują się następujące tytuły:

1. Kazuo Ohno, Yoshito Ohno - Świat butoh Kazuo Ohno, Pompka, Warszawa, 2014

2. Haruki Murakami:

 • Na południe od granicy, na zachód od słońca, Muza, 2013
 • Kronika ptaka nakręcacza, Muza, 2004
 • Sputnik Sweetheart, Muza, 2003, 2014 (2 egzemplarze)
 • Przygoda z owcą, Muza, 2013
 • Zniknięcie słonia, Muza, 2014
 • Ślepa wierzba i śpiąca kobieta, Muza, 2014
 • 1Q84 (3), Muza, 2011 (2 egzemplarze)
 • 1Q84 (2), Muza, 2011
 • 1Q84 (1), Muza, 2010
 • Tańcz, tańcz, tańcz, Muza, 2005, 2013 (2 egzemplarze)
 • Po zmierzchu, Muza, 2013
 • Kafka nad morzem, Muza, 2013
 • Koniec świataHard-boiled Wonderland, Muza, 2004
 • Wszystkie bożę dzieci tańczą, Muza, 2006, 2014 (2 egzemplarze)
 • Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa, Muza, 2013
 • Mężczyźni bez kobiet, Muza, 2015
 • Słuchaj pieśni wiatru. Flipper roku 1973, Muza,2014

3. Richard Lloyd Parry - Ludzie, którzy jedzą ciemność, Znak, 2014

4. Piotr Milewski - Dzienniki japońskie - Zapiski z Roku Królika i Roku Konia, Znak, 2015

*Egzeplarz przekazany na rzecz Biblioteczki przez Panią Iwonę (21.04.2017)

5. Rafał TomańskiMade in Japan , Bezdroża, 2013

* Egzemplarz przekazany na rzecz Biblioteczki przez Panią Elżbietę (25.04.2017).

6. Amelie Nothomb - Metafizyka rur, MUZA, 2002

7. TORII - magazyn totalnie o Japonii

NR 30, wrzesień 2016 (2 egzemplarze)

NR 31, grudzień 2016

8. Joanna Bator - Rekin z parku YoYogi, Terra Incognita*

Egzemplarz przekazany przez Panią Elżbietę.