fbpx Organizacja semestru zimowego 2018/2019 | GUTW

Organizacja semestru zimowego 2018/2019 | GUTW

Organizacja semestru zimowego 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 stycznia 2019 roku, 11:53

INFORMACJE – SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU • • •

3 października - uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego

od 4 października – rozpoczęcie zajęć (semestr zimowy)

od 1 do 4 listopada – dni wolne od zajęć

od 20 grudnia do 2 stycznia 2019 - PRZERWA ŚWIĄTECZNA (brak zajęć)

3, 4, 5 stycznia 2019– zajęcia zgodnie z planem

od 14 do 18 STYCZNIA - POTWIERDZENIE KONTYNUACJI

od 21 stycznia do 17 lutego: przerwa międzysemestralna

18 lutego: rozpoczęcie zajęć  (semestr letni)

• • • REZYGNACJA Z ZAJĘĆ • • •

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 19 PAŹDZIERNIKA!

W ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić rezygnację z wybranych, i opłaconych zajęć dodatkowych. Zwrot środków dokonywany jest na podstawie wniosku ( wzór dostępny w Biurze GUTW). Opłata semestralna (45zł) jest bezzwrotna.

 

• • •PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z MUZYKĄ • • •

Szczegółowe informacje będą dostępne ok. tydzień przed planowanym terminem spotkania

   26 października 2018

   30 listopada 2018

   18 stycznia 2019

• • •  KONTYNUACJA -  SEMESTR LETNI • • •

TERMIN: 14 – 18  STYCZNIA 2019

Osoby które nie potwierdzą w wyznaczonym czasie kontynuacji, zostaną skreślone z listy studentów. W przypadku niemożliwości potwierdzenia kontynuacji w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt z Biurem GUTW. Potwierdzenie kontynuacji na GUTW UG nie wiąże się z zagwarantowaniem przez GUTW kontynuacji zajęć dodatkowych z poprzedniego semestru (np. zajęcia roczne, semestralne, ruchowe). DO POTWIERDZENIA KONTYNUACJI NIEZBĘDNY JEST INDEKS!

• • •  ZMIANY GODZIN PRACY KASY UG • • • 

Od dnia 03 września 2018 roku ulegają zmianie godziny pracy Kasy UG.

Nowe godziny pracy Kasy: Poniedziałek – Piątek 10.00 – 14.00.

 

WAŻNE INFORMACJE! PRZECZYTAJ! PAMIĘTAJ!

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ należy zapoznać się z  aktualnymi informacjami dot. oferty edukacyjnej (sale, zmiany).

SALA W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA,

MOŻE ULEC ZMIANIE Z SEMESTRU NA SEMESTR!

Informacje są dostępne w: gablocie, Biurze GUTW, Internecie.

• • •  BUDYNKI NA KAMPUSIE UG – UŻYWANE SKRÓTY • • •

WPiA – Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6,                            

WFIL – Wydział Filologiczny, Historyczny,  ul. Wita Stwosza 55,

WNS – Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4,                                   

WMFI – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57, 

WS – Budynek przy ul. Wita Stwosza 58 (tzw. dawna stołówka),

BG Biblioteka Główna, ul. Wita Stwosza 53,

DREK – budynek przy ul. Bażyńskiego 1A, tu znajduje się Biuro GUTW,

REKTORAT – ul. Bażyńskiego 8, tu jest KASA UG – III piętro, pok. 307.

• • BIURO GUTW• • •

Numer kontaktowy: 58 523 23 54;

e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl; strona internetowa: gutw.ug.edu.pl

adres: ul. Bażyńskiego 1a (pokój 119, Piętro I), 80-952 Gdańsk.

godziny otwarcia Biura: środa, czwartek: 10:00 - 14:00;

pozostałe dni: 10:00 - 15:00; sobota, niedziela: nieczynne.

• • • GRUPY ZAJĘĆ DODATKOWYCH  LICZĄCE PONIŻEJ 15 OSÓB • • •

Minimalna liczebność grupy na zajęciach dodatkowych wynosi 15 osób. Zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, gdy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób. W przypadku wyrażenia przez uczestników woli, aby zajęcia odbywały się pomimo braku minimalnej liczby osób w grupie, mogą być one realizowane jedynie w dwóch sytuacjach:

1) uiszczenia dopłaty przez osoby zapisane do grupy. Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od liczby osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby 15 osób w grupie. Wysokość dopłaty obliczona jest wg następującego wzoru: (liczba osób brakujących x opłata za przedmiot) ÷ liczba osób w grupie,

2) proporcjonalnego zmniejszenia liczby zajęć w danym semestrze.