fbpx Sprawozdanie z XIV roku działalności - rok akademicki 2017/2018 | GUTW

Sprawozdanie z XIV roku działalności - rok akademicki 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku, 10:30

W roku akademickim 2017/2018:

- liczba słuchaczy wyniosła 1380 osób,

- Słuchacze mieli możliwość wysłuchania w ramach oferty podstawowej:

  • 49 wykłady (90 minut) + wykład inauguracyjny
  • 47 prelekcje (60 minut)

w sumie 120,5  godzin wystąpień (120,5h x 60minut)

- tematyka spotkań obejmowała zagadnienia z zakresu m.in.:  religii świata, turystyki, architektury, sztuki, literatury, biologii,  medycyny, prawa, dziejów miasta Gdańsk, psychologii, politologii;

- rok akademicki zainicjował wykład inauguracyjny wygłosi: dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG „Gdańsk w kinie, kino w Gdańsku”;

- w ramach oferty zajęć dodatkowych zajęcia odbywała się w 100 grupach.

W tym:

  • 19 grup lektoratów języków obcych,
  • ​47 grup zajęć ruchowych,
  • 19 grupy warsztatów z zakresu nauk humanistycznych, psychologicznych,
  • 6  grup warsztatów komputerowych,
  • 9 grup warsztatów twórczych;

- w ofercie znalazły się dwa bardzo ważne i ciekawe spotkania z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Pierwsze spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym, wraz z warsztatami udzielania pierwszej pomocy. Drugie spotkanie dotyczyło omówienia sposobów działania oszustów, jak postępować w przypadku podejrzenia oszustwa (przestępstwa dokonywane metodą „na wnuczka”, „na policjanta” itp.);

- we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy zorganizowane zostały warsztaty z dietetykiem, a także warsztaty z zakresu komunikacji z dorosłymi dziećmi;

- dzięki zaangażowaniu Pana Wojciecha Zaniewskiego, uczestnicy zajęć „Warsztaty Plastyczne” mogli prezentować swoje prace, na dwóch wystawach organizowanych w gmachu Wydziału Prawa i Administracji;

- odbywały się cykliczne „Spotkania z muzyką” prowadzone przez mgr Stanisławę Grażyńską. Łącznie 8 spotkań, podczas których wystąpili najznakomitsi artyści;

- przez cały rok akademicki Słuchacze GUTW wraz ze studentami mogli uczestniczyć w ogólnouczelnianym projekcie „Akademia Polskiego Filmu”, który jest kursem historii polskiego filmu fabularnego;

- Nowym pomysłem, który będzie kontynuowany w następnych latach, jest utworzenie wolontariatu Słuchaczy GUTW, którego ideą jest wzajemna pomoc seniorów;

- podobnie jak w latach ubiegłych, słuchacze otrzymywali systematycznie, drogą elektroniczną, na podane adresy e-mail, bieżące informacje, ważne komunikaty a także propozycje kulturalne w cotygodniowym Biuletynie Informacyjnym GUTW;

- uroczystość zakończenia roku akademickiego odbyła się w tzw. Sali Teatralnej UG, w budynku Neofilologii. Podczas uroczystości wystąpił pianista Artur Sychowski.