fbpx Sprawozdanie z XII roku działalności - rok akademicki 2015/2016 | GUTW

Sprawozdanie z XII roku działalności - rok akademicki 2015/2016

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 lutego 2018 roku, 12:04

W roku akademickim 2015/2016:

- liczba słuchaczy wyniosła 1450 osób,

- Słuchacze mieli możliwość wysłuchania w ramach oferty podstawowej:

  • 52 wykłady (90 minut) + wykład inauguracyjny
  • 52 prelekcje (60 minut)

w sumie 130 godzin wystąpień (130hx60minut)

- tematyka spotkań obejmowała zagadnienia z zakresu m.in.:  turystyki, architektury, sztuki, literatury, biologii,  medycyny, prawa, dziejów miasta Gdańsk, psychologii, politologii,

- dzięki współpracy z „Młodą Farmacją – Gdańsk” odbyło się spotkanie dot. nadciśnienia,

- odbywały się cykliczne „Spotkania z muzyką” prowadzone przez mgr Stanisławę Grażyńską. Łącznie 7 spotkań z wyłączeniem koncertu zimowego, przedświątecznego, który odbył się w grudniu, w ramach prelekcji czwartkowych, 

- zostały zorganizowane zajęcia z geokeszingu, które odbywały się w terenie, poza terenem Kampusu UG. Łącznie odbyły się dwa spotkania, organizowane przez mgr inż. Iwonę Rudzińską.

- w ramach oferty zajęć dodatkowych znalazła się rekordowa liczba proponowanych zajęć, ponad 120 grup.

W tym:

  • 25 grup lektoratów języków obcych,
  • ​49 grup zajęć ruchowych,
  • 22 grupy warsztatów z zakresu nauk humanistycznych, psychologicznych,
  • 20  grup warsztatów komputerowych,
  • 6 grup warsztatów twórczych,

- do oferty zostały wprowadzone nowe zajęcia: taniec country, a także język chiński i tai chi  (przy współpracy z Instytutem Konfucjusza),

- uczestnicy zajęć „Warsztaty Plastyczne, podobnie jak w latach ubiegłych, mogli prezentować swoje prace, na wystawach organizowanych w gmachu Wydziału Prawa i Administracji. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali również swoje pracy w Dworku Sierakowskim w Sopocie,

- grupa „Warsztaty Literackie” zorganizowała spotkanie poetyckie podsumowujące dziesięcioletnią działalność uczestników warsztatów,

- odbył się po raz pierwszy „Marsz Nordic Walking Słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku UG”, organizowany przez mgr J. Rogowską. Pod pieczą mgr J. Rogowskiej, słuchacze pokonali również dystans 5 km, biorąc udział w ogólnopolskim IV Marszu "Nordic Walking studentów UTW 2016",

- słuchacze otrzymywali systematycznie, drogą elektroniczną, na podane adresy e-mail, bieżące informacje, ważne komunikaty a także propozycje kulturalne tzw. Newsletterem GUTW (biuletyn), 

- uroczystość zakończenia roku akademickiego po raz pierwszy odbyła się w tzw. Sali Teatralnej UG, na Wydziale Neofilologii. Podczas uroczystości wystąpił zespół pieśni i tańca "Jantar".

Rok 2015/2016 był pierwszym rokiem Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym kierownictwo sprawowała mgr Agnieszka Nikodem.