Język hiszpański - mgr Joanna Conejo | GUTW

Język hiszpański - mgr Joanna Conejo

Autor: 
M.Warylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 września 2018 roku, 10:29
PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA GUTW I i II SEMESTR

ZAKRES MATERIAŁU: SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

 

 1. Wymowa poszczególnych głosek i dyftongów, rodzajniki określone i nieokreślone
 2. Kraje i ich mieszkańcy – zaimki osobowe
 3. Ustalenie rodzaju i liczby – rzeczowniki i przymiotniki
 4. Liczebniki 1 – 30
 5. Czasownik BYĆ – różnice w użyciu czasowników SER i ESTAR oraz HABER
 6. Mówienie o pochodzeniu i przedstawianie się
 7. Odmiana czasowników regularnych zakończonych na -ar -er -ir w czasie teraźniejszym oraz czasowników z przegłosem i nieregularnych
 8. Miejsca pracy i zawody
 9. Czasownik nazywać się – llamarse  i inne czasowniki zwrotne
 10. Opis dania codziennego, weekendu – dni tygodnia, godziny
 11. Członkowie rodziny – leksyka – zaimki dzierżawcze
 12. Opis osoby, wygląd, charakter – zaimki wskazujące
 13. Opis mieszkania i pokoju – okoliczniki miejsca
 14. Czasownik GUSTAR – pronominales – użycie
 15. Opis zainteresowań
 16. Podstawowe produkty żywnościowe – zakupy w sklepie, zamawianie dań w barze, restauracji
 17. Ubrania – słownictwo, zakupy w sklepie odzieżowym, kolory, liczebniki 30-50
 18. Poruszanie się po mieście – pytanie o drogę, zakup biletu – środki transportu
 19. Wakacje – dialogi – pory roku, miesiące, opisywanie zjawisk atmosferycznych – pogoda
 20. Wprowadzenie do czasu – futuro para planes

 

Literatura: Francisca Castro, Carmen Sardinero „Español en marcha” Nivel A1-A2, SGEL Luis Aragones, Ramon Palencia „Gramatica de uso”, Carmen R. de Königbauer – dialogi

 

            Program przewiduje zajęcia multimedialne oraz omówienie obchodów głównych świąt w Hiszpanii. Na życzenie, może on zostać dostosowany do potrzeb grupy.

zdjęcie 1