fbpx Wybrane zagadnienia z literatury pięknej - mgr Waldemar Pawłowski | GUTW

Wybrane zagadnienia z literatury pięknej - mgr Waldemar Pawłowski

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 19 stycznia 2020 roku, 22:48

WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII LITERATURY PIĘKNEJ

prowadzący: mgr Waldemar Pawłowski

 

mgr Waldemar Pawłowski:  zdobył tytuł magistra na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku filologia polska, wieloletni nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i liceach, posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów dojrzałości z języka polskiego, posiada stopień nauczyciela mianowanego (nadany przez Prezydenta Miasta Gdańska). 

 

Wstępny zakres tematów z literatury pięknej

1. Podstawowe wyznaczniki utworu literackiego

2. Forma i treść dzieła literackiego, klasyfikacja dzieł literackich

3. Funkcje dzieła literackiego, główne cechy arcydzieł i kiczu

4. Kategorie estetyczne w literaturze

5. Literatura popularna i literatura ludowa

6. Budowa dzieła literackiego i jego struktura

7. Zagadnienia prawdy i fikcji w utworze literackim

8. Pojęcie okresu literackiego i prądu literackiego

9. Rodzaje literackie: epika, liryka, dramat

10. Motywy i wątki, związki między nimi, narracja

11. Rodzaje postaci literackich

12. Literatura a pokrewne dziedziny sztuki