fbpx Historia sztuki, Turystyka kulturowa | GUTW

Historia sztuki, Turystyka kulturowa

Autor: 
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 października 2017 roku, 11:32

HISTORIA SZTUKI

TURYSTYKA KULTUROWA

 

Historia sztuki to nauka humanistyczna, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz piśmiennictwo o sztuce. Historia sztuki, jako przedmiot nauczania, zajmuje się zagadnieniami architektury, rzeźby, malarstwa, grafiki, przedmiotu użytkowego od czasów paleolitu od współczesności.

Program nauczania obejmuje cztery semestry, w ciągu których słuchacze uczą się:

  • określania funkcji sztuki na przestrzeni dziejów i współcześnie,
  • charakteryzowania stylów, tendencji i kierunków w sztuce najdawniejszej, antycznej średniowiecznej, nowożytnej i nowoczesnej,
  • ustalanie związków i różnic pomiędzy poszczególnymi epokami, stylami i kierunkami,
  • dokonywania chronologicznego przeglądu dziejów sztuk plastycznych,
  • dostrzegania i określania indywidualnego charakteru twórców architektury, rzeźby, malarstwa oraz artystów związanych z różnymi innymi działaniami plastycznymi.

Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami multimedialnymi.

 

 

Turystyka kulturowa to dziedzina skierowana na poznawanie miejsc związanych z kulturą, w jej rozmaitych aspektach. Obiektem zainteresowania tego przedmiotu są zarówno obiekty kultury epok minionych, jak i współczesne.

Głównym celem przedmiotu jest poznawanie dziedzictwa kulturowego Polski, Europy oraz najbardziej atrakcyjnych zakątków Świata, bogatego również w walory środowiska naturalnego.

Nauczanie tego przedmiotu polega na wirtualnym poznawaniu miejsc, w których znajdują się różne walory ważne ze względów kulturowych, artystycznych i historycznych. W prezentacjach multimedialnych przedstawiane są regiony, miasta, szlaki turystyczne, szczególne obiekty oraz sylwetki najwybitniejszych twórców kultury i sztuki.

Dużą wagę przywiązuje się do warstwy edukacyjnej przedmiotu, pogłębianie zainteresowań słuchaczy, uzupełniania ich wiedzy oraz spełnianiu oczekiwań związanych z turystyką. Stąd w programie zajęć znajdują się tematy związane z turystyką egzotyczną, etniczną i pielgrzymkową.

Zajęcia "Turystyka kulturowa" są dopełnieniem cyklu zajęć  "Historia sztuki".

 

zdjecie 1