fbpx Organizacja semestru, informacje | GUTW

Organizacja roku akademickiego GUTW UG 2023/2024

Autor: 
JS, GUTW
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 września 2023 roku, 11:05

INFORMACJE – KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO GUTW UG 2023/2024

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU ZIMOWEGO • • •

27.10.2023

Inauguracja roku akademickiego GUTW UG połączona z koncertem

02.10.2023 – 09.02.2024

Zajęcia dydaktyczne

16.10.2023

Ostateczny termin przyjmowania rezygnacji z zajęć!

01.11.2023 - 03.11.2023

11.11.2022

Dni wolne od zajęć

Dzień Niepodległości - wolny od zajęć

18.12.2023 - 02.01.2024

Zimowa przerwa świąteczna

12.02.2024 – 23.02.2024

Przerwa międzysemestralna

 

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU LETNIEGO  • • •

26.02.2024 - 13.06.2024

Zajęcia dydaktyczne

26.02.2024

Pierwszy dzień zajęć w semestrze letnim

11.03.2024

Ostateczny termin przyjmowania rezygnacji z zajęć!

20.03.2024

Święto Uniwersytetu Gdańskiego 

29.03.2024 - 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

03.04.2024

Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej

01-03.05.2024

Święto Konstytucji - wolne od zajęć

30 - 31.05.2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Boże Ciało)

14.06.2024

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2023/24
• • • REZYGNACJA Z ZAJĘĆ • • •

W ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić rezygnację z wybranych, i opłaconych zajęć dodatkowych. Zwrot środków dokonywany jest na podstawie wniosku (wzór dostępny w Biurze GUTW  lub na tej stronie w załączniku). W semestrze zimowym - do 16.10.2023, w semestrze letnim do 11.03.2024. Opłata semestralna jest bezzwrotna.

 

• • •PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z MUZYKĄ • • •

 

27 października 2023 

24 listopada 2023

15 grudnia 2023

19 stycznia 2024

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE! PRZECZYTAJ! PAMIĘTAJ!

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ należy zapoznać się z  aktualnymi informacjami dot. oferty edukacyjnej (sale, zmiany).

SALA W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA,

MOŻE ULEC ZMIANIE Z SEMESTRU NA SEMESTR!

Informacje są dostępne w: gablocie, Biurze GUTW, Internecie.

• • •  BUDYNKI NA KAMPUSIE UG – UŻYWANE SKRÓTY • • •

WB - Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 59,

WCH - Wydział Chemii, ul. Wita Stwosza 63,

WPiA – Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6,                            

WFIL – Wydział Filologiczny, Historyczny,  ul. Wita Stwosza 55,

WNS – Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4,                                   

WMFI – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57, 

WS – Budynek przy ul. Wita Stwosza 58 (tzw. dawna stołówka),

BG Biblioteka Główna, ul. Wita Stwosza 53,

DREK – budynek przy ul. Bażyńskiego 1A, tu znajduje się Biuro GUTW,

REKTORAT – ul. Bażyńskiego 8, tu jest KASA UG – III piętro, pok. 307.

• • BIURO GUTW• • •

Numer kontaktowy: 58 523 23 54; 725 991 094

e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl; strona internetowa: https://gutw.ug.edu.pl/

adres: ul. Wita Stwosza 53 (pokój 3.31, Piętro III), 80-308 Gdańsk.

godziny otwarcia Biura: poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 14.30

sobota, niedziela: nieczynne.

• • • GRUPY ZAJĘĆ DODATKOWYCH  LICZĄCE PONIŻEJ 15 OSÓB • • •

Minimalna liczebność grupy na zajęciach dodatkowych wynosi 15 osób. Zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, gdy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób. W przypadku wyrażenia przez uczestników woli, aby zajęcia odbywały się pomimo braku minimalnej liczby osób w grupie, mogą być one realizowane jedynie w dwóch sytuacjach:

1) uiszczenia dopłaty przez osoby zapisane do grupy. Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od liczby osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby 15 osób w grupie. Wysokość dopłaty obliczona jest wg następującego wzoru: (liczba osób brakujących x opłata za przedmiot) ÷ liczba osób w grupie,

2) proporcjonalnego zmniejszenia liczby zajęć w danym semestrze.
 

• • •  NUMER KONTA I DANE DO PRZELEWÓW • • •

W celu prawidłowego dokonania płatności i jej zaksięgowania należy:

w tytule przelewu wpisać GUTW - numer indeksu, imię i nazwisko Słuchacza

dokonać wpłaty na rachunek:

Nr konta GUTW UG: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415.

Dane: Gdańsku Uniwersytet Trzeciego Wieku UG, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.

Po dokonaniu przelewu prosimy o przekazanie pracownikom Biura GUTW bankowego potwierdzenia przelewu (wygenerowany elektronicznie można przesłać na adres: trzeciwiek@ug.edu.pl).

 

 

                   

ZałącznikWielkość
PDF icon podanie_o_zwrot.pdf23.92 KB
Microsoft Office document icon podanie_o_zwrot.doc34.5 KB