fbpx Organizacja semestru, informacje | GUTW

Organizacja roku akademickiego GUTW UG 2023/2024

Autor: 
JS, GUTW
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 stycznia 2024 roku, 16:21

INFORMACJE – KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO GUTW UG 2023/2024

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU ZIMOWEGO • • •

27.10.2023

Inauguracja roku akademickiego GUTW UG połączona z koncertem

02.10.2023 – 09.02.2024

Zajęcia dydaktyczne

16.10.2023

Ostateczny termin przyjmowania rezygnacji z zajęć!

01.11.2023 - 03.11.2023

11.11.2022

Dni wolne od zajęć

Dzień Niepodległości - wolny od zajęć

18.12.2023 - 02.01.2024

Zimowa przerwa świąteczna

12.02.2024 – 23.02.2024

Przerwa międzysemestralna

 

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU LETNIEGO  • • •

26.02.2024 - 13.06.2024

Zajęcia dydaktyczne

26.02.2024

Pierwszy dzień zajęć w semestrze letnim

11.03.2024

Ostateczny termin przyjmowania rezygnacji z zajęć!

20.03.2024

Święto Uniwersytetu Gdańskiego 

29.03.2024 - 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

03.04.2024

Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej

01-03.05.2024

Święto Konstytucji - wolne od zajęć

30 - 31.05.2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Boże Ciało)

14.06.2024

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2023/24
• • • REZYGNACJA Z ZAJĘĆ • • •

W ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić rezygnację z wybranych, i opłaconych zajęć dodatkowych. Zwrot środków dokonywany jest na podstawie wniosku (wzór dostępny w Biurze GUTW  lub na tej stronie w załączniku). W semestrze zimowym - do 16.10.2023, w semestrze letnim do 11.03.2024. Opłata semestralna jest bezzwrotna.

 

• • •PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z MUZYKĄ • • •

 

27 października 2023 

24 listopada 2023

15 grudnia 2023

19 stycznia 2024

23 lutego 2024

22 marca 2024

19 kwietnia 2024

24 maja 2024

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE! PRZECZYTAJ! PAMIĘTAJ!

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ należy zapoznać się z  aktualnymi informacjami dot. oferty edukacyjnej (sale, zmiany).

SALA W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA,

MOŻE ULEC ZMIANIE Z SEMESTRU NA SEMESTR!

Informacje są dostępne w: gablocie, Biurze GUTW, Internecie.

• • •  BUDYNKI NA KAMPUSIE UG – UŻYWANE SKRÓTY • • •

WB - Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 59,

WCH - Wydział Chemii, ul. Wita Stwosza 63,

WPiA – Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6,                            

WFIL – Wydział Filologiczny, Historyczny,  ul. Wita Stwosza 55,

WNS – Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4,                                   

WMFI – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57, 

WS – Budynek przy ul. Wita Stwosza 58 (tzw. dawna stołówka),

BG Biblioteka Główna, ul. Wita Stwosza 53,

DREK – budynek przy ul. Bażyńskiego 1A, tu znajduje się Biuro GUTW,

REKTORAT – ul. Bażyńskiego 8, tu jest KASA UG – III piętro, pok. 307.

• • BIURO GUTW• • •

Numer kontaktowy: 58 523 23 54; 725 991 094

e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl; strona internetowa: https://gutw.ug.edu.pl/

adres: ul. Wita Stwosza 53 (pokój 3.31, Piętro III), 80-308 Gdańsk.

godziny otwarcia Biura: poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 14.30

sobota, niedziela: nieczynne.

• • • GRUPY ZAJĘĆ DODATKOWYCH  LICZĄCE PONIŻEJ 15 OSÓB • • •

Minimalna liczebność grupy na zajęciach dodatkowych wynosi 15 osób. Zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, gdy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób. W przypadku wyrażenia przez uczestników woli, aby zajęcia odbywały się pomimo braku minimalnej liczby osób w grupie, mogą być one realizowane jedynie w dwóch sytuacjach:

1) uiszczenia dopłaty przez osoby zapisane do grupy. Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od liczby osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby 15 osób w grupie. Wysokość dopłaty obliczona jest wg następującego wzoru: (liczba osób brakujących x opłata za przedmiot) ÷ liczba osób w grupie,

2) proporcjonalnego zmniejszenia liczby zajęć w danym semestrze.
 

• • •  NUMER KONTA I DANE DO PRZELEWÓW • • •

W celu prawidłowego dokonania płatności i jej zaksięgowania należy:

w tytule przelewu wpisać GUTW - numer indeksu, imię i nazwisko Słuchacza

dokonać wpłaty na rachunek:

Nr konta GUTW UG: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415.

Dane: Gdańsku Uniwersytet Trzeciego Wieku UG, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.

Po dokonaniu przelewu prosimy o przekazanie pracownikom Biura GUTW bankowego potwierdzenia przelewu (wygenerowany elektronicznie można przesłać na adres: trzeciwiek@ug.edu.pl).

 

 

                   

ZałącznikWielkość
PDF icon podanie_o_zwrot.pdf23.92 KB
Microsoft Office document icon podanie_o_zwrot.doc34.5 KB