fbpx Organizacja semestru, informacje | GUTW

Organizacja roku akademickiego GUTW UG 2020/2021

Autor: 
Magdalena Nieczuja - Goniszewska, GUTW
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 stycznia 2021 roku, 10:48

INFORMACJE – KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO GUTW UG 2020/2021

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU ZIMOWEGO • • •

05.10.2020

Inauguracja roku akademickiego GUTW UG - nie ma uroczystej inaugurqacji!

05.10.2020 – 23.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

20.10.2020

Ostateczny termin przyjmowania rezygnacji z zajęć!

11.11.2020

Dzien Niepodleglości - wolny od zajęć

19.12.2020 - 09.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

25.01.2021 – 12.02.2021

Przerwa międzysemestralna

UWAGA: WYKŁADY 27 i 28 stycznia odbędą się dodatkowo online mimmo przerwy

 

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU LETNIEGO  • • •

15.02.2021 - 11.06.2021

Zajęcia dydaktyczne

15.02.2021

Pierwszy dzień zajęć w semestrze letnim

01.03.2021

Ostateczny termin przyjmowania rezygnacji z zajęć!

19.03.2021

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - dzień wolny od zajęć

02.04.2021 - 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

07.04.2021

Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej

03.05.2021

Święto Konstytucji - dzień wolny od zajęć

03 - 04.06.2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Boże Ciało)

11.06.2021

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2020/21
• • • REZYGNACJA Z ZAJĘĆ • • •

W ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić rezygnację z wybranych, i opłaconych zajęć dodatkowych. Zwrot środków dokonywany jest na podstawie wniosku (wzór dostępny w Biurze GUTW  lub na tej stronie w załączniku). W semestrze zimowym - do 20.10.2020, w semestrze letnim do 01.03.2021. Opłata semestralna jest bezzwrotna.

 

• • •PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z MUZYKĄ • • •

W związku z pandemią wszystkie koncerty są odwolane, zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dn. 24.08.2020

 

• • •  KONTYNUACJA -  SEMESTR ZIMOWY • • •

TERMIN

Przypominamy, że decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. Arnolda Kłonczynskiego, w związku z sytuacją wywołaną pandemią w semestrze letnim 2019/2020, wszyscy słuchacze GUTW UG zostali AUTOMATYCZNIE przeniesieni na semestr zimowy 2020/2021 - na te same co w semestrze zimowym zajęcia wraz ze wszystkimi opłatami.

NIE wprowadzamy w tym semestrze żadnych nowych zajęć.

WAŻNE INFORMACJE! PRZECZYTAJ! PAMIĘTAJ!

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ należy zapoznać się z  aktualnymi informacjami dot. oferty edukacyjnej (sale, zmiany).

SALA W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA,

MOŻE ULEC ZMIANIE Z SEMESTRU NA SEMESTR!

Informacje są dostępne w: gablocie, Biurze GUTW, Internecie.

• • •  BUDYNKI NA KAMPUSIE UG – UŻYWANE SKRÓTY • • •

WPiA – Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6,                            

WFIL – Wydział Filologiczny, Historyczny,  ul. Wita Stwosza 55,

WNS – Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4,                                   

WMFI – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57, 

WS – Budynek przy ul. Wita Stwosza 58 (tzw. dawna stołówka),

BG Biblioteka Główna, ul. Wita Stwosza 53,

DREK – budynek przy ul. Bażyńskiego 1A, tu znajduje się Biuro GUTW,

REKTORAT – ul. Bażyńskiego 8, tu jest KASA UG – III piętro, pok. 307.

• • BIURO GUTW• • •

Numer kontaktowy: 58 523 23 54; 725 991 094

e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl; strona internetowa: gutw.ug.edu.pl,

adres: ul. Bażyńskiego 1a (pokój 119, Piętro I), 80-952 Gdańsk.

godziny otwarcia Biura: poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 15.00

sobota, niedziela: nieczynne.

• • • GRUPY ZAJĘĆ DODATKOWYCH  LICZĄCE PONIŻEJ 15 OSÓB • • •

Minimalna liczebność grupy na zajęciach dodatkowych wynosi 15 osób. Zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, gdy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób. W przypadku wyrażenia przez uczestników woli, aby zajęcia odbywały się pomimo braku minimalnej liczby osób w grupie, mogą być one realizowane jedynie w dwóch sytuacjach:

1) uiszczenia dopłaty przez osoby zapisane do grupy. Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od liczby osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby 15 osób w grupie. Wysokość dopłaty obliczona jest wg następującego wzoru: (liczba osób brakujących x opłata za przedmiot) ÷ liczba osób w grupie,

2) proporcjonalnego zmniejszenia liczby zajęć w danym semestrze.
 

• • •  NUMER KONTA I DANE DO PRZELEWÓW • • •

W celu prawidłowego dokonania płatności i jej zaksięgowania należy:

w tytule przelewu wpisać GUTW - numer indeksu, imię i nazwisko Słuchacza

dokonać wpłaty na rachunek:

Nr konta GUTW UG: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415.

Dane: Gdańsku Uniwersytet Trzeciego Wieku UG, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.

Po dokonaniu przelewu prosimy o przekazanie pracownikom Biura GUTW bankowego potwierdzenia przelewu (wygenerowany elektronicznie można przesłać na adres: trzeciwiek@ug.edu.pl).

 

 

                   

ZałącznikWielkość
PDF icon podanie_o_zwrot.pdf23.92 KB
Microsoft Office document icon podanie_o_zwrot.doc34.5 KB