fbpx Oferta | GUTW

Oferta Edukacyjna Gdańskiego UTW przy UG

Autor: 
M.Warylewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 września 2023 roku, 14:05

Aktualna oferta edukacyjna znajduje się w intertnecie i w gablocie na Wydziale Historii. Wersję papierową oferty można otrzymać w Biurze GUTW.

Zachęcamy do monitorowania aktualności (w gablocie, i na stronie internetowej).

Oferta edukacyjna (wykłady, prelekcje oraz zajęcia dodatkowe) układana jest co semestr. Oferty na nadchodzący semestr rozdawane są w trakcie zapisów, potwierdzenia kontynuacji.

Oferta podstawowa - cykliczne, cotygodniowe wykłady i prelekcje odbywające się w wtorki i środy. Każdy słuchacz GUTW jest uprawniony do uczęszczania na wykłady i prelekcje. Uiszczenie opłaty semestralnej jest warunkiem wystarczającym (oraz koniecznym!). aby korzystać z oferty podstawowej.

Oferta dodatkowa -  zajęcia dodatkowe na które mogą uczęszczać wyłącznie słuchacze GUTW UG, którzy uiścili opłatę semestralną a także dokonali opłaty za wybrane zajęcia dodatkowe. Opłata obejmuje cyklicznie odbywające się zajęcia, zgodnie z organizacją semestru i określonym cyklem poszczególnych zajęć (np. raz w tygodniu, raz w miesiącu, co 2. tygodnie itd.).

Organizacja semestru - dni wolne od zajęć (np. Dni Rektorskie, święta), przerwy świąteczne, wakacje, przerwa semestralna. Organizacja semestru określa okres trwania semestru, realizacji oferty edukacyjnej. Dni Dziekańskie nie są określone w organizacji semestru. Mogą zostać wyznaczone w ciągu trwania całego roku akademickiego.