fbpx Oferta | GUTW

Oferta Edukacyjna Gdańskiego UTW przy UG

Autor: 
M.Warylewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 stycznia 2020 roku, 20:16

Aktualna oferta edukacyjna znajduje się w intertnecie i w gablocie na Wydziale Prawa i Administracji. Wersję papierową oferty można otrzymać w Biurze GUTW.

Zachęcamy do monitorowania aktualności (w gablocie, i na stronie internetowej).

Oferta edukacyjna (wykłady, prelekcje oraz zajęcia dodatkowe) układana jest co semestr. Oferty na nadchodzący semestr rozdawane są w trakcie zapisów, potwierdzenia kontynuacji.

Oferta podstawowa - cykliczne, cotygodniowe wykłady i prelekcje odbywające się w środy i czwartki. Każdy słuchacz GUTW jest uprawniony do uczęszczania na wykłady i prelekcje. Uiszczenie opłaty semestralnej jest warunkiem wystarczającym (oraz koniecznym!). aby korzystać z oferty podstawowej.

Oferta na Kładki: cotygodniowe (śrdy) zajęcia gimnastyczne z elementami samoobrony oraz bezpłatne wykłady. - niektóre pokrywają się ze środowymi wykładami na Wydziale Prawa i Administracji, dużo jest innych. Zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku - Śródmieściu na ul. Kładki 24 (równnoległa do ul. Okopowej).

Oferta dodatkowa -  zajęcia dodatkowe na które mogą uczęszczać wyłącznie słuchacze GUTW UG, którzy uiścili opłatę semestralną a także dokonali opłaty za wybrane zajęcia dodatkowe. Opłata obejmuje cyklicznie odbywające się zajęcia, zgodnie z organizacją semestru i określonym cyklem poszczególnych zajęć (np. raz w tygodniu, raz w miesiącu, co 2. tygodnie itd.).

Organizacja semestru - dni wolne od zajęć (np. Dni Rektorskie, święta), przerwy świąteczne, wakacje, przerwa semestralna. Organizacja semestru określa okres trwania semestru, realizacji oferty edukacyjnej. Dni Dziekańskie nie są określone w organizacji semestru. Mogą zostać wyznaczone w ciągu trwania całego roku akademickiego.