fbpx O nas | GUTW

O nas

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 21 lutego 2021 roku, 12:55

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczął działalność Uchwałą Senatu UG dnia 3 listopada 2004 roku jako jednostka ogólnouczelniana. Główną inicjatorką przedsięwzięcia była prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, ówczesna Prorektor ds. Kształcenia UG. W latach 2005 - 2008 GUTW opiekowała się prof. dr hab. Anna Szaniawska, w latach 2008-2012 Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Maria Mendel, a następnie do 30.09.2019 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska.
Obecnie opiekę nad GUTW sprawuje Prorektor ds.Studenckich i  Kształcenia prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński. Funkcję Kierownika Biura Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, od 16.09.2019 pełni mgr Magdalena Nieczuja - Goniszewska.

Ta ogólnouczelniana jednostka UG powstała z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi w "złotym wieku" pochodzących z obszaru Trójmiasta i okolic.

Dla naszych Słuchaczy co roku przygotowujemy bogatą ofertę edukacyjną. Zainteresowani, za niewielką opłatą, uczęszczać mogą na bloki tematyczne zajęć, które realizowane są w formie wykładów, warsztatów, lektoratów języków obcych oraz zajęć ruchowych.

Każdy, kto wstępuje do naszej wspólnoty, otrzymuje indeks oraz dyplom ukończenia GUTW, które mają charakter symboliczny. Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma również egzaminów, a cała struktura ma charakter dobrowolny.

Zapisy na GUTW odbywają się dwa razy w roku. Posiadacze indeksu mają zagwarantowane miejsce na zajęciach w następnym semestrze! Wystarczy, że w wyznaczonym czasie potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach i dokonają niezbędnych opłat. Nowych słuchaczy przyjmuje się w zależności od liczby wolnych miejsc.

 

Realizację przedsięwzięcia wspomagają :

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji,
 • Dziekan Wydziały Nauk Społecznych,
 • Dziekan Wydziału Historycznego,
 • Dziekan Wydziału Filologicznego,
 • Dziekan Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 • Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • Dyrektor Biblioteki Głównej UG
 • Dyrektor Centrum Języków Obcych,
 • Kierownik Akademickiego Centrum Kultury „Alternator”,
 • Wykładowcy Akademii Medycznej w Gdańsku,
 • Wykładowcy Politechniki Gdańskiej,
 • Towarzystwo Przyjaciół Gdańska,
 • Centrum Nauki Experyment
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku