fbpx Rekrutacja | GUTW

Rok akademicki 2020/2021 - zasady kontynuacji uczestnictwa w GUTW

Autor: 
MNG, GUTW
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 września 2021 roku, 20:36

 

Szanowni Państwo,

 

zapisy i finanse na rok akademicki 2021/2022 – semestr zimowy:

 

Przenosimy też Państwa automatycznie na wszystkie deklarowane zajęcia, które miały odbywać się w tym semestrze.

 

Rezygnacje:

W przypadku rezygnacji z jakichkolwiek zajęć w kolejnym semestrze – będziecie Państwo musieli wypełnić i dostarczyć druk. Będziecie mieli na to czas do dwóch tygodni po rozpoczęciu roku akademickiego w październiku. Po zapoznaniu się z oferta zajęć, godzin i sal. Druki, formularze itp. podamy Państwu później.

 

Karty wjazdu

Są ważne cały czas, również podczas wakacji.


 

 

UWAGA!!!

W roku akademickim 2021/20221 NIE PRZYJMUJEMY NOWYCH SŁUCHACZY!

 

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU ZIMOWEGO • • •

01.10.2021 Inauguracja roku akademickiego GUTW UG wraz z koncertem

04.10.2021 - 13.02.2022 Zajęcia dydaktyczne

04.10.2021 Pierwszy dzień zajęć w semestrze zimowym

18.10.2021 Ostateczny termin przyjmowania rezygnacji z zajęć!

11.11.2021 Dzień Niepodległości – wolny od zajęć

18.12.2021 - 08.01.2022 Zimowa przerwa świąteczna

14.02.2022 - 27.02.2022 Przerwa międzysemestralna

28.02.2022 Pierwszy dzień zajęć w semestrze letnim

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ należy zapoznać się z  aktualnymi informacjami dot. oferty edukacyjnej (sale, zmiany).

SALA W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA,  MOŻE ULEC ZMIANIE Z SEMESTRU NA SEMESTR!

Informacje są dostępne w: gablocie, Biurze GUTW, Internecie.

 

• • BIURO GUTW• • •

Numer kontaktowy: 58 523 23 54; 725 991 094

e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl; strona internetowa: gutw.ug.edu.pl,

adres: ul. Bażyńskiego 1a (pokój 119, Piętro I), 80-952 Gdańsk.

godziny otwarcia Biura: poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 15.00

sobota, niedziela: nieczynne.

• • • GRUPY ZAJĘĆ DODATKOWYCH  LICZĄCE PONIŻEJ 15 OSÓB • • •

Minimalna liczebność grupy na zajęciach dodatkowych wynosi 15 osób. Zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, gdy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób. W przypadku wyrażenia przez uczestników woli, aby zajęcia odbywały się pomimo braku minimalnej liczby osób w grupie, mogą być one realizowane jedynie w dwóch sytuacjach:

1) uiszczenia dopłaty przez osoby zapisane do grupy. Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od liczby osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby 15 osób w grupie. Wysokość dopłaty obliczona jest wg następującego wzoru: (liczba osób brakujących x opłata za przedmiot) ÷ liczba osób w grupie,

2) proporcjonalnego zmniejszenia liczby zajęć w danym semestrze.
 

• • •  NUMER KONTA I DANE DO PRZELEWÓW • • •

W celu prawidłowego dokonania płatności i jej zaksięgowania należy:

w tytule przelewu wpisać GUTW - numer indeksu, imię i nazwisko Słuchacza

dokonać wpłaty na rachunek:

Nr konta GUTW UG: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415.

Dane: Gdańsku Uniwersytet Trzeciego Wieku UG, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.

Po dokonaniu przelewu prosimy o przekazanie pracownikom Biura GUTW bankowego potwierdzenia przelewu (wygenerowany elektronicznie można przesłać na adres: trzeciwiek@ug.edu.pl).