Rekrutacja | GUTW

ZAPISY - rekrutacja nowych słuchaczy

poniedziałek, 25 września 2017 roku, 9:55

 

UWAGA!!!

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DOSTĘPNA TUTAJ

https://gutw.ug.edu.pl/media/aktualnosci/69107/rekrutacja_20172018_-_lista_osob_przyjetych

 

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA 8 WRZEŚNIA 2017.

 

 

Zasady rekrutacji:

1) PRZYJMOWANIE PODAŃ: OD 28 SIERPNIA DO 8 WRZEŚNIA

  • OBOWIĄZUJĄCY WZÓR PODANIA O PRZYJĘCIE  JEST DOSTĘPNY W BIURZE GUTW UG ORAZ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ GUTW W DZIALE „REKRUTACJA” (w załączniku poniżej).
  • PODANIE MOŻNA ZŁOŻYĆ:

a) W BIURZE GUTW UG W GODZ. 9:00-14:00 (NIE TRZEBA SKŁADAĆ PODANIA OSOBIŚCIE!)

b) ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ (wypłynięcie podania powinno być potwierdzone przez pracowników Biura GUTW, w przypadku kiedy wpłynięcie podania nie zostanie potwierdzone, podanie uznaje się za niedostarczone).

 

2) OGŁOSZENIE LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH:  20 WRZEŚNIA

  • LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH ZOSTANIE UMIESZCZONA:  NA STRONIE INTERNETOWEJ, W GABLOCIE GUTW.
  • INFORMACJĘ O PRZYJĘCIU NA GUTW BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ W BIURZE GUTW UG.

 

3) DOPEŁNIENIE FORMALNOŚCI*: OD 20 DO 27 WRZEŚNIA

*WYBÓR ZAJĘĆ, DOKONANIE OPŁATY, OTRZYMANIE INDEKSU.

  • MIEJSCE: BIURO GUTW.
  • CZAS:  OD GODZ.  9:00   DO GODZ. 13:30 (Z WYŁĄCZENIEM SOBOTY, NIEDZIELI).

 

W SYTUACJI BRAKU DOPEŁNIENIA FORMALNOŚCI W WYZNACZONYM TERMINIE PRZEZ OSOBY PRZYJĘTĘ, PRZEPROWADZA SIĘ REKRUTACJĘ DODATKOWĄ Z WYŁĄCZENIEM OSÓB PRZYJĘTYCH W PIERWSZYM TERMINIE.

 

W PRZYPADKU PYTAŃ, WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM GUTW UG

• ul. Bażyńskiego 1a, pok. 119   • trzeciwiek@ug.edu.pl   • tel.: 58 523 23 54

OBOWIĄZUJĄCY WZÓR WNIOSKU:

informacja

POTWIERDZENIE KONTYNUACJI

poniedziałek, 11 września 2017 roku, 14:19

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU UG:

 

POTWIERDZENIE KONTYNUACJI na rok 2017/2018, semestr zimowy

 

  • TERMIN: od 11 do 15 WRZEŚNIA
  • GODZ.: od 9:00 do 13:30
  • MIEJSCE:  Sala gimnastyczna w budynku przy ul. Bażyńskiego 1a

 

  • PŁATNOŚCI:

a) KASA UG w Rektoracie III piętro, pokój 307 (wyłącznie gotówka, brak możliwości płacenia kartą płatniczą w kasie!). UWAGA! Płatności w Kasie UG można dokonać po dopłenieniu wszelkich formalności w wyznaczonym terminie: wybór zajęć, podpisanie formularza itd. Dokonanie wpłaty w Kasie UG przed dopełnieniem nalezytych formalności jest niemożliwe.

b) PRZELEW BANKOWY* (np. za pośrednictwem Internetu). UWAGA! Płatność przelewem bankowym nie zwalnia słuchacza z obowiązku dopełnienia formalności w wyznaczonym terminie: wybór zajęć, podpisanie formularza. Dokonanie wpłaty przed dopełnieniem należytych formalności nie skutkuje zapisem na zajęcia!!!

 

Aktualizacja indeksu następuje po dokonaniu opłaty za zajęcia!!!!!

POTWIERDZENIE KONTYNUACJI JEST MOŻLIWE

ZA OKAZANIEM WAŻNEGO INDEKSU (z pieczątką „letni 2016/2017”)!!

 

UWAGA!

Osoby, które nie będą mogły w wyznaczonym czasie potwierdzić kontynuacji proszone są o przekazanie informacji do Biura GUTW o nieterminowym potwierdzeniu  najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego na potwierdzenie kontynuacji.

Osoby, które nie zgłoszą nieterminowego potwierdzenia, oraz nie potwierdzą się w wyznaczonym czasie, zostaną skreślone z listy studentów.

Wolne miejsca są przeznaczane dla osób zapisujących się na Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 

UWAGA!
BIURO GUTW BĘDZIE NIECZYNNE W CZASIE POTWIERDZENIA KONTYNUACJI!

W związku z potwierdzeniem kontynuacji uczestnictwa na GUTW UG

BIURO W DNIACH OD 11 DO 15 WRZEŚNIA

BĘDZIE NIECZYNNE!

 

Pracownicy Biura przebywać będą w sali gimnastycznej, w budynku przy ul. Bażyńskiego 1a.

Możliwy kontakt bezpośredni, mailowy.

Indeks jest ważny!Bażyńskiego 1a