fbpx Spotkanie miłośników ekologii: „Czynna ochrona przyrody nad dolną Wisłą” (18 maja) | GUTW

Spotkanie miłośników ekologii: „Czynna ochrona przyrody nad dolną Wisłą” (18 maja) | GUTW

Spotkanie miłośników ekologii: „Czynna ochrona przyrody nad dolną Wisłą” (18 maja)

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na prelekcję 
„Czynna ochrona przyrody nad dolną Wisłą”
którą zaprezentuje
Jarosław Pająkowski

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2017 roku (czwartek)
o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
(ul. Okopowa 21/27).

 

Czynna ochrona przyrody nad dolną Wisłą polega na stosowaniu ochronnych zabiegów, które mają na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów oraz siedlisk przyrodniczych. Zabiegi obejmują działania stabilizacyjne, działania renaturyzacyjne oraz działania wymagające rozwiązań naukowych problemów. W ramach czynnej ochrony przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego prowadzi się m.in. następujące się projekty:

  • Ochrona roślinności kserotermicznej (Ostnicowe Parowy Gruczna, Zbocza Płutowskie) poprzez przywracanie wypasu rodzimych ras zwierząt.
  • Ochrona starych odmian drzew owocowych polega na zachowaniu i przywracaniu tradycyjnych odmian drzew owocowych w miejscu ich pierwotnego występowania.  W ramach tego działania założono kolekcję ponad 80 dawnych odmian jabłoni  w Chrystkowie.
  • Czynna ochrona nietoperzy polega na zwiększeniu liczby letnich kryjówek  i wzbogaceniu lokalnej populacji nietoperzy oraz adaptacji dawnych obiektów militarnych z Twierdzy Chełmno i Twierdzy Grudziądz na zimowiska dla nietoperzy.
  • Tworzenie wysp rozrodczych dla rybitw na Wiśle. W ramach czynnej ochrony rybitw realizowanej od 2000 r. wykupiono i wyremontowano drugą barkę, służącą jako sztuczna wyspa rozrodcza. Dużą ciekawostką  przyrodniczą było w 2015 roku przystąpienie do lęgów siedmiu par rybitwy białoczelnej na barce Rybitwa II.

Serdecznie zapraszamy! 

 

https://www.facebook.com/events/126752487881739/

 

Przedsięwzięcie wpisujące się w wydarzenia Roku Rzeki Wisły 2017 realizowane jest dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Zapraszamy również na IX piknik Bioróżnorodność – poznaj by zachować, to już za tydzień w piątek i sobotę!

 

       PROGRAM:

 

http://www.ciee-gda.pl/aktualnosci/bioroznorodnosc-poznaj-by-zachowac-5/

 

https://www.facebook.com/events/436044076754736/

 

https://www.facebook.com/events/292434261214179/

 

Film – reportaż z VI pikniku „Bioróżnorodność – poznaj by zachować” https://www.youtube.com/watch?v=21j6en6YwMI

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Warylewska
Treść wprowadzona przez: Maria Warylewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 maja 2017 roku, 8:13