fbpx Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014 - 2020. | GUTW

Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014 - 2020. | GUTW

Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014 - 2020.

Miło nam poinformować,

iż Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne „ Interios”, będzie realizować już po raz drugi,

 

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020,

ASOS

WSPIERANY PRZEZ
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

w terminie 01-04-2015 do 31-12-2015

 

To program wsparcia potraumatycznego w pracy opiekuna i środowisku rodzinnym seniora.

 

Priorytetem Programu, są ”Usługi społeczne dla osób starszych”,

 

Wiodącym kierunkiem działania, ” Szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów osób starszych”

 

 

Doświadczenia projektu ASOS z 2014 roku pokazały bardzo wysokie zainteresowanie edukacją i wsparciem po przeżytej traumie wśród personelu opiekuńczego oraz seniorów i ich otoczenia. W zajęciach wzięło udział o 137% więcej seniorów niż zakładano wyjściowo. Zainteresowanie tematem radzenia sobie z traumą, kryzysem w środowiskach senioralnych przerosło nasze oczekiwania.

Trauma to uraz psychiczny - ostry, nagły (szok), który może spowodować zaburzenia psychiczne i somatyczne.

Prowadzi ona do obniżenia funkcjonowania opiekuna / podopiecznego przynajmniej w jednym obszarze życia, a nieleczona w najgorszych konsekwencjach do wykluczenia społecznego i/lub zaburzeń osobowości, przewlekłych chorób psychosomatycznych, prób samobójczych.

Osoba straumatyzowana nie jest w stanie dostosować się do reguł panujących w organizacji, ze względu na doświadczane przez nią stany emocjonalne. Brak fachowej pomocy wywołuje skutki: niezdolność seniora do życia w rodzinie i funkcjonowania społeczno-zawodowego, naraża budżet państwa na dalsze koszty - hospitalizacji szpitalnej, pomocy socjalnej, kuratorskiej itd.

 

W projekcie zaplanowano wsparcie osób w grupie wiekowej 60+, które pracują w roli opiekuna/opiekunki (opiekun formalny i nieformalny), wolontariuszy

oraz samych seniorów 60+.

Opiekunowie 60+ występują więc często w podwójnej roli - potrzebują aktywizacji ze względu na wiek, ale także sami integrują i włączają w swoją pracę podopiecznych i ich rodziny. Często zaś sami podopieczni stają się także wolontariuszami w innych środowiskach seniorskich, „po sąsiedzku”.

 

 

OFERTA

wsparcie terapeutyczne, psychologiczne i prawne w obliczu traumy

ADRESACI

Ni nieformalnych oraz wolontariuszy

KRYTERIA REKRUTACJI dla OPIEKUNÓW

- wolontariusze organizacji opiekuńczych (NGO, JST, DPS, ÚDP itp.) z terenu gmin woj. Pomorskiego

- opiekunowie formalni i nieformalni

- osoby świadczące pomoc sąsiedzką - zgłaszające zainteresowanie i motywację do pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy seniorom po wydarzeniu traumatycznym, zainteresowane polepszeniem warsztatu pracy w tym zakresie

KRYTERIA REKRUTACJI dla SENIORÓW

- ich rodzin i sąsiedztwa korzystających z usług opiekuńczych formalnych i nieformalnych, instytucjonalnych i domowych

- osoby pozostające na marginesie życia społecznego, zagrożone wykluczeniem oraz osoby przejawiające niechęć do opuszczania domu i uczestniczenia w życiu społecznym z powodu: choroby, upokorzenia, wstydu, biedy, problemów psychologicznych i fizycznych

- zgłaszana motywacja do współpracy z opiekunem w celu poprawy umiejętności samoobsługi, samopomocy, polepszenia kondycji psychofizycznej np. po doświadczeniu zgonu bliskiej osoby, nagłego wypadku, urazu, trudności psychosomatycznych, trudności prawnych, zajęć komorniczych, windykacyjnych

WARIANTY POMOCY

 

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne „Interios”

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W Gdyni

Gdynia, ul. Śląska 53

Tel.: 690-486-646

//poczta.ug.edu.pl/src/compose.php?send_to=biuro@interios.org.pl" target="_blank" title="Ten zewnętrzny odnośnik otworzy się w nowym oknie">biuro@interios.org.pl

www.interios.org.pl

 

ZałącznikWielkość
PDF icon informacje.pdf2.66 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Warylewska
Treść wprowadzona przez: Maria Warylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 listopada 2015 roku, 8:12