fbpx Najczęściej zadawane pytania | GUTW

Najczęściej zadawane pytania | GUTW

Najczęściej zadawane pytania

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 grudnia 2019 roku, 21:10

Czym jest Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku?

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Gdańskiego. GUTW jest jednostką, która powstała w celu aktywizacji intelektualnej, ruchowej i społecznej osób w tzw. „złotym wieku”. GUTW co semestr przygotowuje dla słuchaczy tzw. ofertę podstawową (wykłady, prelekcje) i ofertę dodatkową (lektoraty, warsztaty). Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma również egzaminów. Uczestnictwo ma charakter dobrowolny. Opiekę nad GUTW sprawuje Prorektor ds. Kształcenia, obsługę administracyjną zapewnia Biuro Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Jakie zajęcia oferuje GUTW?

UTW posiada bogatą ofertę edukacyjną dla seniorów. Każdy słuchacz  jest uprawniony do udziału w ofercie podstawowej czyli w środowych wykładach i czwartkowych prelekcjach. Opłata za ofertę podstawową jest opłatą semestralną i  wynosi 45 zł jest to opłata bezzwrotna. Oprócz wykładów i prelekcji słuchacze mogą zapisać się na zajęcia dodatkowe, które są dodatkowo płatne. Słuchacz może wybrać dowolną liczbę  zajęć dodatkowych.  Możliwość zapisania się na wybrane zajęcia dodatkowe jest uzależniona od  wolnych miejsc w grupie.  Aktualną listę zajęć dodatkowych można znaleźć na stronie internetowej, a także w gablotach GUTW.

 

Jak mogę zapisać się na GUTW?

Zapisy dla osób,  które chciałby wstąpić po raz pierwszy w poczet słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się dwa razy do roku  (najczęściej w lutym i we wrześniu; w roku 2015 zapisy odbyły się 19 czerwca). Miejsce i dokładne daty zapisów są podawane z wyprzedzeniem: umieszczane na stronie internetowej, i na tablicach ogłoszeń GUTW.  Według regulaminu GUTW  słuchaczem GUTW może być osoba  która ukończyła 60 lat.  Liczba miejsc podczas zapisów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Jakie dokumenty potrzebne są przy zapisach?

Podczas zapisów potrzebny jest dowód osobisty do wglądu. Osoba zapisująca się powinna też posiadać środki umożliwiające uiszczenie opłaty semestralnej (45zł), i opłatę wybranych zajęć dodatkowych. Nie są potrzebne świadectwa ukończenia szkoły średniej, ani świadectwo maturalne.