fbpx Najczęściej zadawane pytania | GUTW

Najczęściej zadawane pytania

Autor: 
MNG, GUTW
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 marca 2023 roku, 13:29

Czym jest Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku?

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Gdańskiego. GUTW jest jednostką, która powstała w celu aktywizacji intelektualnej, ruchowej i społecznej osób w tzw. „złotym wieku”. GUTW co semestr przygotowuje dla słuchaczy tzw. ofertę podstawową (wykłady, prelekcje) i ofertę dodatkową (lektoraty, warsztaty). Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma również egzaminów. Uczestnictwo ma charakter dobrowolny. Opiekę nad GUTW sprawuje Prorektor ds. Kształcenia, obsługę administracyjną zapewnia Biuro Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Jakie zajęcia oferuje GUTW?

UTW posiada bogatą ofertę edukacyjną dla seniorów. Każdy słuchacz  jest uprawniony do udziału w ofercie podstawowej czyli w środowych wykładach i czwartkowych prelekcjach. Opłata za ofertę podstawową jest opłatą semestralną i  wynosi 55 zł. Jest to opłata bezzwrotna. Oprócz wykładów i prelekcji słuchacze mogą zapisać się na zajęcia dodatkowe, które są dodatkowo płatne. Słuchacz może wybrać dowolną liczbę zajęć dodatkowych. Możliwość zapisania się na wybrane zajęcia dodatkowe jest uzależniona od wolnych miejsc w grupie. Aktualną listę zajęć dodatkowych można znaleźć na stronie internetowej, a także w gablotach GUTW.

 

Jak mogę zapisać się na GUTW?

Możliwość zapisania się nowych osób do Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zależy od ilości wolnych miejsc.

Słuchaczem GUTW może zostać osoba, która ukończyła 60 lat i została przyjęta na GUTW, po wcześniejszym wypełnieniu podania dostępnego w Biurze GUTW oraz uiszczeniu opłaty w wysokości 55 zł.

 

Chcę uczestniczyć tylko w  zajęciach dodatkowych. Czy muszę płacić dodatkowo 55 zł?

Kwota 55 zł jest opłatą semestralną i jest obowiązkowa - niezależnie w jakim zakresie korzystamy z oferty GUTW UG.

 

Chcę zawiesić czasowo uczestnictwo w zajęciach GUTW. Czy musze płacić opłatę semestralną?

Tak. Opłata jest obowiązkowa i gwarantuje kontynuację uczestnictwa. Regulamin GUTW UG nie przewiduje "urlopów" oraz zawieszenia udziału w zajęciach.