fbpx Sprawozdanie z XI roku działalności - rok akademicki 2014/2015 | GUTW

Sprawozdanie z XI roku działalności - rok akademicki 2014/2015

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 września 2015 roku, 10:04

Zakończył się jedenasty rok działalności Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Gdańskim.

W roku akademickim 2014/2015 liczba słuchaczy wyniosła 1450 osób, w tym 170 mężczyzn.

Zdecydowaną większość Słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku stanowią osoby zamieszkałe w Trójmieście. Wśród Słuchaczy są również osoby, które dojeżdżają z okolic trójmiasta - Chwaszczyna, Banina, Tczewa, Rumi, Straszyna, Elbląga.

W czasie roku akademickiego słuchacze mieli możliwość wysłuchania 103 wykładów i prelekcji (w tym 53 wykłady , i 50  prelekcji). Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia z zakresu:  turystyki, architektury, sztuki, literatury, biologii,  prawa, dziejów miasta Gdańsk, religioznawstwa, psychologii, politologii, kosmologii, kultury  i teatrologii. Oferta została wzbogacona o zajęcia terenowe odbywające się na Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego,  poza salami dydaktycznymi. Łącznie odbyło się 7 gier terenowych.  Łączna liczba godzin zajęć z oferty podstawowej wyniosła 129,5 godzin ( 1,5 godzinne wykłady ,  i 1 godzinne prelekcje, z wyłączeniem gier terenowych: 7 godzin). Ponadto w semestrze zimowym, w ramach oferty podstawowej odbył się – Koncert Zimowy.

W semestrze letnim odbyły się trzy koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką”, a także koncert niespodzianka  z okazji Prima aprilis.

Dbając o aktywizację osób w tzw. złotym wieku, w roku akademickim 2014/2015, Słuchacze mieli możliwość uczęszczania na różnorodne zajęcia dodatkowe.  Łącznie 110 grup zajęć dodatkowych, w tym:

  • 26 grup lektoratów języków obcych ( 327  słuchaczy), w tym:

a) język angielski – 168 osób

b) język niemiecki – 63 osoby

c) język hiszpański – 31 osób

d) język włoski – 29 osób

e) język francuski – 20 osób

f) język rosyjski -  16 osób

  • 43 grupy zajęć ruchowych ( 706 słuchaczy) w tym między innymi:

a) szkoła pleców – 148 słuchaczy

b) gimnastyka dla pań – 80 słuchaczek

c) joga relaksacyjna – 105 słuchaczy

d) marsz po zdrowie (nordic walking) – 64 słuchaczy

e) gimnastyka usprawniająca – 102 słuchaczy

  • 9 grup warsztatów psychologicznych ( 189 słuchaczy)
  • 17 grup warsztatów komputerowych ( 207 słuchaczy)
  • 11 grup z zakresu nauk humanistycznych (277 słuchaczy) w tym m.in.:

a) 3 grupy historii sztuki (83 słuchaczy)

b) 2 grupy zajęć z literatury pięknej ( 42 słuchaczy)

c) 1 grupa zajęć z filozofii ( 33 słuchaczy)

  • 6 grup warsztatów twórczych (78 osób), w tym:

a) 3 grupy warsztatów plastycznych

b) 2 grupy warsztatów fotograficznych

c) grupa warsztatów literackich

W semestrze letnim zostały utworzone grupy zajęć dodatkowych z zakresu: Historii Polski (1 grupa), Tańca towarzyskiego (2 grupy) , a także zajęcia Mój tablet (zajęcia ze sprzętem komputerowym własnym – 2 grupy).

W roku akademickim 2014/2015 zostało przeprowadzonych 4160 godzin dydaktycznych, w ramach oferty dodatkowej.

Dzięki uprzejmości władz Wydziału Prawa i Administracji, uczestnicy zajęć „Warsztaty Plastyczne” mogli zaprezentować swoje prace, na wystawie w gmachu Wydziału. Przychylność władz Wydziału Prawa i Administracji, pozwoliła również na zorganizowanie wieczorku poetyckiego Pani Ewy Ilińskiej – poetki, uczestniczki zajęć „Warsztaty literackie”.

Na początku roku 2015, została uruchomiona nowa strona internetowa.

7 maja, pod pieczą mgr Joanny Rogowskiej, słuchacze pokonali dystans 5 km, biorąc udział w ogólnopolskim III Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2015.

12 maja, dzięki współpracy z Zakładem Archeologii Śródziemnomorskiej UG oraz Studenckim Kołem Naukowym Archeologii Śródziemnomorskiej UG,  słuchacze mieli możliwość wysłuchania wykładu Prof. Dr hab. Ewdoksji Papuci – Władyki,  z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach Klubu Turystycznego Słuchaczy Gdańskiego UTW, którego inicjatorem i aktywnym działaczem jest Pan Leon Chwiałkowski – słuchacz Uniwersytetu, odbyły się wycieczki słuchaczy m.in. do: Elbląga i Borów Tucholskich.

Pierwsze kroki działalności postawił Klub Dyskusyjny, w ramach którego odbyły się spotkania dyskusyjne, podczas których słuchacze mieli możliwość wystąpienia przed zgromadzonymi osobami, a także wzięcia udziału w dyskusji.

Rok akademicki 2014/2015 był czasem dynamicznych zmian, i wielu nowych inicjatyw, których  zwieńczeniem było uroczyste zakończenie w kompleksie Aqua Park Sopot.

Podczas uroczystości, przed słuchaczami i osobami towarzyszącymi wystąpili studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku.  Po uroczystości odbyła się zabawa taneczna w restauracji Pick&Roll, wraz z poczęstunkiem.

W roku akademickim 2014/2015, funkcję Kierownika Biura Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pełniła mgr Beata Berent.