Religioznawstwo - mgr Przesław Staroń (nowa propozycja!) | GUTW

Religioznawstwo - mgr Przesław Staroń (nowa propozycja!)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 września 2018 roku, 13:15

Tematyka zajęć: Religia - jej rola i istota w kulturze

 

Opis: zajęcia zostały zainspirowane popularnością wykładów z religioznawstwa prowadzonych przez mgr. Przemysława Staronia w roku akademickim 2017/2018 i będą stanowić a) pogłębienie wiedzy przekazywanej podczas w/w wykładów b) rozwinięcie wątków religii pozachrześcijańskich o sikhizm, dżinizm oraz bahaizm oraz religie Chin i Japonii c) stworzenie możliwości dyskusyjnych słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w celu analizy i interpretacji współczesnej kultury ze szczególnym uwzględnieniem roli zjawisk z zakresu duchowości i religii

 

Forma zajęć: wykładowo – konwersatoryjna

 

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

 

Termin: raz w tygodniu w środę w godz. 10:00-11:00 – I grupa i 11:00-12:00 – II grupa

 

Lektury: deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate

Obraz 1