fbpx Organizacja semestru zimowego 2017/2018 | GUTW

Organizacja semestru zimowego 2017/2018 | GUTW

Organizacja semestru zimowego 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 sierpnia 2017 roku, 12:57

  

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ należy zapoznać się z  aktualnymi informacjami dot. oferty edukacyjnej (sale, zmiany). SALA W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA,  MOŻE ULEC ZMIANIE Z SEMESTRU NA SEMESTR!  Informacje są dostępne w: gablocie, Biurze GUTW, Internecie.

 

• • ZMIANY, AKTUALNOŚCI, BIEŻĄCE KOMUNIKATY • • •

Wszystkie komunikaty bieżące znajdują się ---> TUTAJ

https://gutw.ug.edu.pl/media/aktualnosci/59328/komunikaty_biezace_aktualnosci_zmiany

 

• • ORGANIZACJA SEMESTRU ZIMOWEGO 2017/2018• • •

4 października: uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego

od 5 października – rozpoczynają się zajęcia zgodnie z planem oferty edukacyjnej

1 - 5 listopada:  brak zajęć

11 listopada:  brak zajęć

21 grudnia - 2 stycznia 2018:  PRZERWA ŚWIĄTECZNA

3, 4 , 5 stycznia – zajęcia zgodnie z planem!

6 stycznia 2018 : brak zajęć

15 – 19 STYCZNIA: POTWIERDZENIE KONTYNUACJI

22 stycznia – 18 lutego (WŁĄCZNIE!) : przerwa międzysemestralna

19 lutego: rozpoczęcie zajęć  (II semestr)

 

• • • REZYGNACJA Z ZAJĘĆ • • •

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 20 PAŹDZIERNIKA!

W ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić rezygnację z wybranych, i opłaconych zajęć dodatkowych. Zwrot środków dokonywany jest na podstawie wniosku ( wzór dostępny w Biurze GUTW). Opłata rekrutacyjna (semestralna) jest bezzwrotna.

 

• • • PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z MUZYKĄ • • •

Szczegółowe informacje będą dostępne ok. tydzień przed planowanym terminem spotkania.

  •    27 października 2017
  •    24 listopada 2017
  •    19 stycznia 2018

 

• • •  KONTYNUACJA -  SEMESTR LETNI • • •

TERMIN: 15 – 19  STYCZNIA 2018

Osoby które nie potwierdzą w wyznaczonym czasie kontynuacji, zostaną skreślone z listy studentów. W przypadku niemożliwości potwierdzenia kontynuacji w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt z Biurem GUTW. Potwierdzenie kontynuacji na GUTW UG nie wiąże się z zagwarantowaniem przez GUTW kontynuacji zajęć dodatkowych z poprzedniego semestru (np. zajęcia roczne, semestralne, ruchowe). DO POTWIERDZENIA KONTYNUACJI NIEZBĘDNY JEST INDEKS!

 

• • •  BUDYNKI NA KAMPUSIE UG – UŻYWANE SKRÓTY • • •

WPiA – Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6,                            

WFIL – Wydział Filologiczny, Historyczny,  ul. Wita Stwosza 55,

WNS – Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4,                                   

WMFI – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57, 

WS – Budynek przy ul. Wita Stwosza 58 (tzw. dawna stołówka),

BG Biblioteka Główna, ul. Wita Stwosza 53,

DREK – budynek przy ul. Bażyńskiego 1A, tu znajduje się Biuro GUTW,

REKTORAT – ul. Bażyńskiego 8, tu jest KASA UG – III piętro, pok. 307.

 

• • BIURO GUTW• • •

Numer kontaktowy: 58 523 23 54;

e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl;

strona internetowa: gutw.ug.edu.pl

adres: ul. Bażyńskiego 1a (pokój 119, Piętro I), 80-952 Gdańsk.

godziny otwarcia Biura: środa, czwartek: 10:00 - 14:00;

pozostałe dni: 10:00 - 15:00; sobota, niedziela: nieczynne.

 

• • • GRUPY ZAJĘĆ DODATKOWYCH  LICZĄCE PONIŻEJ 15 OSÓB • • •

Minimalna liczebność grupy na zajęciach dodatkowych wynosi 15 osób. Zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, gdy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób. W przypadku wyrażenia przez uczestników woli, aby zajęcia odbywały się pomimo braku minimalnej liczby osób w grupie, mogą być one realizowane jedynie w dwóch sytuacjach:

1) uiszczenia dopłaty przez osoby zapisane do grupy. Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od liczby osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby 15 osób w grupie. Wysokość dopłaty obliczona jest wg następującego wzoru: (liczba osób brakujących x opłata za przedmiot) ÷ liczba osób w grupie,

2) proporcjonalnego zmniejszenia liczby zajęć w danym semestrze.

• • • Budynki na Kampusie UG • • •