Warsztaty z komunikacji - mgr Katarzyna Krystek | GUTW

Warsztaty z komunikacji - mgr Katarzyna Krystek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 września 2018 roku, 9:51

WARSZTATY Z KOMUNIKACJI

mgr psychologii, inż. Informatyki Katarzyna Krystek

 

Wiele problemów dnia codziennego wynika z nieumiejętnego komunikowania się
z otoczeniem. Na warsztatach będzie można zapoznać się z podstawowymi błędami popełnianymi w relacjach na poziomie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz sposobami radzenia sobie z nimi. Uczestnicy dowiedzą się o znaczeniu emocji, samooceny w procesie komunikacji oraz poznają modele skutecznej komunikacji.

Ramy programowe warsztatu:

  1. Jak rodzi się plotka – o idei rozmowy bezpośredniej.
  2. Komunikaty sms, mail – współczesny sposób porozumiewania się.
  3. Język ciała – motywowanie i wywieranie wpływu na innych.
  4. Asertywność – czym jest i jak jej używać.
  5. Świadomość własnej osoby i empatia w procesie komunikacji.
  6. Idea i praktyczne zastosowanie ‘Komunikacji bez przemocy”.

Zajęcia będą miały formę edukacyjno-warsztatową, będą połączeniem krótkich wykładów, dyskusji, z kreatywnymi metodami ćwiczebnymi.

Prowadząca: Katarzyna Krystek - absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie i informatyki Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Prowadząca warsztaty na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Sopocie i Gdańsku z zakresu psychologii, fotografii i grafiki. Przebyty w trakcie studiów psychologicznych trening twórczości skłania ją do wykorzystywania w swojej pracy szkoleniowca technik i metod o niego opartych.

 

obrazek