fbpx INFORMACJE ZUS | GUTW

INFORMACJE ZUS

Informacje ZUS Oddział Gdański:

 

Ruszają e-wizyty. Pomorski ZUS czeka na klientów online

ZUS dba o bezpieczeństwo i czas swoich klientów, dlatego wprowadza kolejne udogodnienie. To e-wizyta, czyli wideorozmowa z ekspertem z placówki ZUS.

 

Żeby odwiedzić ZUS online, wystarczy komputer lub smartfon z kamerą i mikrofonem. Klient sam wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę takiej wizyty.

Podczas e-wizyty eksperci odpowiedzą na pytania z zakresu emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek. Na wirtualną wizytę można umówić się w dni robocze w godzinach 9.00-14.30. Może ona trwać nie dłużej niż 20 min.

Wirtualną wizytę można zarezerwować na stronie www.zus.pl. Podczas rezerwacji podajemy swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i kod pocztowy miejsca zamieszkania. Trzeba też wybrać obszar merytoryczny e-wizyty, czyli: zasiłki, emerytury i renty, firmy i pracujący, założenie profilu PUE. Docelowo będzie to również doradca ds. ulg i umorzeń.

Dzień przed spotkaniem klient otrzyma na wskazany podczas rejestracji numer telefonu SMS z przypomnieniem o e-wizycie. Natomiast w dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem dostanie e-mail. Po kliknięciu w znajdujący się w mailu link, będzie można połączyć się z pracownikiem ZUS. Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty.

W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli klient posiada pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu swojego mocodawcy.

 

W Oddziale w Gdańsku nowa usługa będzie dostępna od 29 października, a w Słupsku od 4 listopada.

 

Nie trzeba już dostarczać do ZUS decyzji o kwarantannie

Osoby skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją domową, które ubiegają się o wypłatę zasiłku za ten czas, nie muszą już dostarczać stosownej decyzji Sanepidu do ZUS czy pracodawcy. Zakład pozyska takie dane automatycznie, będzie też udostępniał je pracodawcom.

Informacja o kwarantannie lub izolacji jest niezbędna do wypłaty zasiłku chorobowego i opiekuńczego. Osoby, które są skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Skierowani przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego z ZUS. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, jak ma to miejsce w przypadku pracujących na umowę o pracę, albo dobrowolne jak to jest przy umowie zlecenia lub własnej działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, również warunkach domowych.

Obecnie do wypłaty zasiłków chorobowych lub opiekuńczych gdy kwarantanna lub izolacja dotyczy dziecka, potrzebna jest decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wkrótce - zamiast decyzji - ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są te informacje.

Po wejściu w życie zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji, ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na tej podstawie płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe i zasiłek opiekuńczy. Ubezpieczony także otrzyma informację o kwarantannie lub izolacji na swój profil na PUE ZUS.

Już teraz osoby skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową, które ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS, czy pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy.

 

Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj wizytę w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się zapewnić swoim klientom maksimum bezpieczeństwa. Jednym możliwych z rozwiązań jest umówienia wizyty w ZUS na konkretny dzień i godzinę. To pozwala uniknąć oczekiwania w kolejce.

Wizytę w ZUS można umówić przez Internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Aby to zrobić wystarczy zalogować się na swój profil. W panelu ogólnym trzeba rozwinąć menu "Wizyty" i wybrać pozycję „Rezerwacja wizyty”. Następnie należy wybrać placówkę którą chce się odwiedzić, grupę spraw, której dotyczy wizyta oraz termin. W placówce ZUS obsługa pokieruje do właściwego stanowiska.

Wizytę można zarezerwować maksymalnie godzinę przed jej planowanym terminem. Jest możliwość zarezerwowania 3 wizyt zwykłych dziennie.

Poprzez Platformę Usług Elektronicznych można nie tylko zarezerwować wizytę ale także m.in. składać wnioski i otrzymywać odpowiedzi drogą elektroniczną (np. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne). Płatnicy składek mogą zgłosić nowego pracownika i obsługiwać rozliczenia, emeryci i renciści złożyć wniosek o zmianę danych oraz mają dostęp do swoich PIT-ów. Ubezpieczeni natomiast mogą obliczyć prognozowaną wysokość emerytury, a świadczeniobiorcy mają dostęp do szczegółowych informacji o otrzymanych świadczeniach. Na PUE można też sprawdzić swoje zwolnienia lekarskie.

Założenie profilu na PUE trwa kilka minut i można to zrobić w każdej chwili. Wystarczy wejść na stronę zus.pl, wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz. Następnie należy ustalić hasło do konta, a na podany w formularzu adres e-mail dostaniemy login. Ze względów bezpieczeństwa trzeba również potwierdzić swoją tożsamość, można to zrobić m.in. za pomocą profilu zaufanego ePUAP, podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) bądź osobiście w każdej placówce ZUS. Konto na PUE można zarejestrować także poprzez serwis bankowości elektronicznej, na stronie zus.pl znajduje się lista banków, które oferują taką możliwość.

Wkrótce w pomorskich placówkach ZUS uruchomione zostaną e-wizyty w formie wideorozmowy ekspertem. Dzięki tej nowej e-usłudze, będzie można załatwić sprawę w bez wychodzenia z domu.

 

Można korzystnie przeliczyć podstawę wymiaru zasiłków

Od 9 października 2020 r. zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa. Chodzi o przypadki, gdy pracodawca na podstawie przepisów o COVID-19 zmienił wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia. Dzięki zmianie możliwe będzie przeliczenie obniżonych zasiłków. Nastąpi jednak to tylko na wniosek.

W trakcie pandemii wielu pracowników pobierało zasiłki na opiekę nad dziećmi lub chorobowe. W tym samym czasie pracodawcy korzystali z rozwiązań tarczy antykryzysowej, na przykład zmniejszając pracownikom wymiar etatu, co odbijało się na ich wynagrodzeniach. Te niższe pensje przełożyły się w tej sytuacji na niższą wysokość wypłacanych zasiłków: opiekuńczych, chorobowych i macierzyńskich.

W myśl znowelizowanych przepisów, podstawa wymiaru zasiłku nie będzie uwzględniała obniżonego wymiaru czasu pracy lub mniej korzystnych zasad wynagrodzenia spowodowanych COVID-19, jeżeli nastąpiło to okresie wcześniej pobieranego zasiłku, a między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe. Osób, które spełniają powyższe warunki nie będzie obowiązywał przepis o ustaleniu na nowo podstawy wymiaru zasiłku, gdy zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy albo w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających jej powstanie. W ich przypadku podstawa wymiaru zasiłku nie będzie ustalana ponownie, tylko pozostanie na tym samym poziomie co przy wcześniejszym zasiłku.

Przyjęte zmiany dotyczą sposobu obliczania podstawy wymiaru zasiłków zarówno pracowników, którym ZUS lub pracodawca ustalili już podstawę wymiaru świadczeń na podstawie obniżonego wynagrodzenia, jak i tych, którzy dopiero nabędą prawo do tych świadczeń.

Co ważne, przeliczenie podstawy wymiaru wypłaconych świadczeń będzie możliwe wyłącznie na wniosek. Mniej korzystana podstawa zostanie zastąpiona kwotą wyliczoną zgodnie z nowymi przepisami już bez obniżki. Wniosek nie jest sformalizowany. Wystarczy napisać, że występuje się o przeliczenie wcześniej wypłaconego zasiłku, który został zmniejszony w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy. Wniosek trzeba złożyć do pracodawcy, jeśli to on jest uprawniony do wypłaty zasiłków swoim pracownikom, a w pozostałych przypadkach do ZUS. Pracodawca wypłaca zasiłki, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób. Jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego 20 osób lub mniej to zasiłki wypłaca ZUS.

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek można złożyć na PUE ZUS przy wykorzystaniu formularza ZAS-58. Potrzebne będzie potwierdzenie od pracodawcy, że obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na podstawie przepisów o COVID-19. Wniosek można złożyć także do pracodawcy, który powinien niezwłocznie przekazać go do ZUS. Pracodawca również może skorzystać z formularza ZAS-58 na PUE ZUS. Musi dołączyć do niego skan wniosku.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Nieczuja-Goniszewska
Treść wprowadzona przez: Magdalena Nieczuja-Goniszewska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 października 2020 roku, 9:22