fbpx INFORMACJE – SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 | GUTW

INFORMACJE – SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 | GUTW

INFORMACJE – SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

ORGANIZACJA SEMESTRU

2 października - uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego

od 3 października – rozpoczęcie zajęć (semestr zimowy)

od 1 do 3 listopada – dni wolne od zajęć

11 listopada – dzień wolny od zajęć

od 19 grudnia do 6 stycznia 2020 - PRZERWA ŚWIĄTECZNA (brak zajęć)

od 20 do 24 STYCZNIA - POTWIERDZENIE KONTYNUACJI

od 27 stycznia do 16 lutego: przerwa międzysemestralna

17 lutego: rozpoczęcie zajęć  (semestr letni)

 

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 19 PAŹDZIERNIKA!

W ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić rezygnację z wybranych, i opłaconych zajęć dodatkowych. Zwrot środków dokonywany jest na podstawie wniosku ( wzór dostępny w Biurze GUTW). Opłata semestralna (45zł) jest bezzwrotna.

 

PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z MUZYKĄ

   25 października 2019

   29 listopada 2019

   18 grudnia 2019

   24 stycznia 2020

 

KONTYNUACJA -  SEMESTR LETNI

TERMIN: 20 – 24  STYCZNIA 2020

Osoby które nie potwierdzą w wyznaczonym czasie kontynuacji, zostaną skreślone z listy studentów. W przypadku niemożliwości potwierdzenia kontynuacji w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt z Biurem GUTW. Potwierdzenie kontynuacji na GUTW UG nie wiąże się z zagwarantowaniem przez GUTW kontynuacji zajęć dodatkowych z poprzedniego semestru (np. zajęcia roczne, semestralne, ruchowe). DO POTWIERDZENIA KONTYNUACJI NIEZBĘDNY JEST INDEKS!

 

 

BUDYNKI NA KAMPUSIE UG – UŻYWANE SKRÓTY

WPiA – Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6,                            

WFIL – Wydział Filologiczny, Historyczny,  ul. Wita Stwosza 55,

WNS – Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4,                                   

WMFI – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57, 

WS – Budynek przy ul. Wita Stwosza 58 (tzw. dawna stołówka),

BG Biblioteka Główna, ul. Wita Stwosza 53,

DREK – budynek przy ul. Bażyńskiego 1A, tu znajduje się Biuro GUTW,

REKTORAT – ul. Bażyńskiego 8, tu jest KASA UG – III piętro, pok. 307.

 

BIURO GUTW

Numer kontaktowy: 58 523 23 54;

e-mail: trzeciwiek@ug.edu.pl; strona internetowa: gutw.ug.edu.pl

adres: ul. Bażyńskiego 1a (pokój 119, Piętro I), 80-952 Gdańsk.

godziny otwarcia Biura: środa, czwartek: 10:00 - 14:00;

pozostałe dni: 10:00 - 15:00; sobota, niedziela: nieczynne.

 

GRUPY ZAJĘĆ DODATKOWYCH  LICZĄCE PONIŻEJ 15 OSÓB 

Minimalna liczebność grupy na zajęciach dodatkowych wynosi 15 osób. Zajęcia dodatkowe nie zostaną uruchomione w przypadku, gdy grupa będzie liczyła mniej niż 15 osób. W przypadku wyrażenia przez uczestników woli, aby zajęcia odbywały się pomimo braku minimalnej liczby osób w grupie, mogą być one realizowane jedynie w dwóch sytuacjach:

1) uiszczenia dopłaty przez osoby zapisane do grupy. Wysokość dopłaty uczestnika grupy zależy od liczby osób brakujących do osiągnięcia minimalnej liczby 15 osób w grupie. Wysokość dopłaty obliczona jest wg następującego wzoru: (liczba osób brakujących x opłata za przedmiot) ÷ liczba osób w grupie,

2) proporcjonalnego zmniejszenia liczby zajęć w danym semestrze.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Nieczuja-Goniszewska
Treść wprowadzona przez: Sebastian Zaborowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 października 2019 roku, 14:44