fbpx Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca realizowany przez UCK | GUTW

Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca realizowany przez UCK

 

Kto może skorzystać z programu?
Osoby w wieku 55-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat.

Osoby w wieku 50-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji tytoniowej jest nie dłuższy niż 15 lat oraz wykazują jeden dodatkowy czynnik ryzyka:
- ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę,
- ekspozycję na radon,
- indywidualną historię zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
- występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
- choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

Zgłaszać się można:

  • mailowo:

 zbadajswojepluca@uck.gda.pl

  • telefonicznie: 

+48 583493686

Więcej informacji na stronie Programu:

https://zbadajswojepluca.uck.pl

https://uck.pl/news/uck-walczy-z-chorobami-pluc.html

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Szemraj
Treść wprowadzona przez: Joanna Szemraj
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 stycznia 2021 roku, 11:31