fbpx KAWIARNIE NAUKOWE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 26.01.2021, godz. 17:00 | GUTW

KAWIARNIE NAUKOWE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 26.01.2021, godz. 17:00

KAWIARNIE NAUKOWE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Zapraszamy na spotkania otwarte w formie kawiarni naukowych przybliżające działalność naukową pracowników Uczelni szerszemu odbiorcy. Planujemy 16 wykładów, w tym 2 wykłady w języku angielskim dla studentów z Erasmusa. Wykłady będą odbywać się raz/dwa razy w miesiącu na platformie MS Teams. Tematy zostaną dobrane tak, aby przedstawić jak najszersze, dotykające najistotniejszych, bieżących problemów, oblicze nauki. Wśród proponowanych zagadnień można wymienić następujące: zagrożenia cyberprzestrzenią, dylematy automatyzacji życia, pułapki kredytów, zmiany klimatyczne, wpływ reklam na wybory produktów, sztuczna inteligencja, szczepienia, czy też GMO, itp.

Czwarty wykład w roku akademickim 2020/2021 odbędzie się we wtorek 26 stycznia 2021 r. o godz. 17.00.

Wykład: "Podróż po świecie w skali nano"  przedstawi dr Anna Synak

Abstrakt: W badaniach otaczającego nas świata stosowanych jest wiele różnych metod i technik obrazowania. Jedną z takich metod badawczych jest mikroskopia, wykorzystywana w wielu dziedzinach nauki i techniki. Od momentu skonstruowania pierwszego mikroskopu optycznego w XVII w., powstało wiele rodzajów mikroskopów, które pozwalają uzyskiwać informacje o rozmiarach czy kształtach próbek, analizują ich skład i strukturę, a nawet pozwalają poznać właściwości próbki np.: elektryczne, magnetyczne. Ważnym parametrem w mikroskopii jest tzw. zdolność rozdzielcza, czyli najmniejsza odległość między dwoma punktami na obrazie, które traktujemy jako odrębne. W przypadku standardowej mikroskopii optycznej wynosi ona ok. 200 nm. W 1934 r. pojawił się pierwszy opis mikroskopu elektronowego, a współczesne techniki mikroskopii elektronowej pozwalają na uzyskiwanie obrazów z rozdzielczością 0.1 - 0.05nm, czyli kilka milionów większą od tej jaką posiada ludzkie oko. Kolejnym krokiem w rozwoju mikroskopii było skonstruowanie skaningowego mikroskopu tunelowego w 1981r., a w 1986r. mikroskopu sił atomowych. Mikroskopy te pozwalają uzyskiwać obrazy skanowanych powierzchni z rozdzielczością pojedynczych atomów. Precyzyjne techniki mikroskopowe pozwalają mam zaglądać coraz głębiej w otaczający nas świat oraz wspierają rozwój nowych technologii.

Mikroskopia elektronowa i mikroskopy ze skanującą sondą oprócz standardowej mikroskopii optycznej będą głównymi bohaterami zajęć pt.: ”Podróż po świecie w sali nano.”

link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJmNDQ5ZTAtM2Y0M...

Osoby, które mają ochotę zadać pytanie, mogą to zrobić do poniedziałku 25 stycznia 2021 r. na adres: oblicza.nauki@ug.edu.pl

Więcej informacji o wydarzeniach w ramach projektu: https://chemia.ug.edu.pl/wspolpraca/popularyzacja_nauki/science_clubs_w_ug

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Szemraj
Treść wprowadzona przez: Joanna Szemraj
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 stycznia 2021 roku, 14:36