fbpx 21 maja 2015 roku (czwartek), godz. 18:00 prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski (Politechnika Gdańska) O nowych sposobach komunikowania się ludzi z komputerami i ich niezwykłych zastosowaniach | GUTW

21 maja 2015 roku (czwartek), godz. 18:00 prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski (Politechnika Gdańska) O nowych sposobach komunikowania się ludzi z komputerami i ich niezwykłych zastosowaniach | GUTW

21 maja 2015 roku (czwartek), godz. 18:00 prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski (Politechnika Gdańska) O nowych sposobach komunikowania się ludzi z komputerami i ich niezwykłych zastosowaniach

  • czwartek, 21 maja 2015 roku, 18:00 do roku, 20:00
Miejsce: do Kawiarni Naukowej w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
oraz
Hotel Rezydent*****

w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3)
na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki

21 maja 2015 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski (Politechnika Gdańska)
O nowych sposobach komunikowania się ludzi z komputerami i ich niezwykłych zastosowaniach

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.

Korzystanie z komputerów stało się obecnie codzienną i powszechną praktyką. Istnieją jednak nowe sposoby komunikowania się z komputerami, inne niż za pomocą tradycyjnej klawiatury i myszki, które mają zastosowanie w diagnostyce i w usprawnianiu zmysłów słuchu, wzroku a nawet powonienia. Przy ich użyciu możliwe staje się zwiększanie efektywności wspomaganego komputerowo nauczania, także poprzez poprawę skuteczności diagnostyki deficytów utrudniających uczenie się oraz dzięki odpowiednim treningom prowadzonym z użyciem komputera.

Obok często występujących problemów z niedowzrocznością i niedosłuchem oraz niepłynnością mowy, u stosunkowo licznej populacji występują specyficzne problemy spowodowane zaburzeniami przetwarzania bodźców na poziomie centralnym, tzn. w ośrodkach zlokalizowanych w korze mózgowej. Problemy te przejawiają się odpowiednio w postaci: syndromu leniwego oka (amblyopia), ograniczeniu stereopsji (widzenia przestrzennego), w słabym rozumieniu szybkiej mowy, w nasilonym jąkaniu się, w dysleksji, dysgrafii i in. Wyniki nowych badań eksperymentalnych dowodzą, że z pomocą odpowiednio dostosowanych urządzeń komputerowych można także diagnozować choroby neurodegeneracyjne, np. parkinsonizm, a nawet badać stopień świadomości osób znajdujących się w śpiączce lub w stanie wegetatywnym.

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane opracowane w Politechnice Gdańskiej przykłady rozwiązań, które umożliwiają badanie i usprawnianie zmysłów komunikacji oraz diagnozowanie chorób neurodegeneracyjnych, a także nawiązywanie kontaktu z otoczeniem przez osoby, które utraciły ten kontakt z powodu urazów mózgu. Przedstawione zostaną takie wynalazki, jak: „Wirtualna tablica szkolna”, „Drukarka zapachów”, „Multimedialny synoptofor”, „Inteligentny aparat słuchowy”, „Długopis dla dyslektyków”, „CyberOko” i in.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski pracę doktorską obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednogłośnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W 1996 r. awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej, zaś w 1999 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesorski. W 2003 r. mianowany został profesorem zwyczajnym w Politechnice Gdańskiej. Od 1991 r. kierował w Politechnice Gdańskiej zakładem naukowo-dydaktycznym, który w roku 1997 został przekształcony w Katedrę Inżynierii Dźwięku, zaś w 2003 r. w Katedrę Systemów Multimedialnych. W latach 1994-2007 opiekował się Studium Doktoranckim Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, które zorganizował. Jest autorem ponad 500 publikacji, dwóch książek i 12 patentów oraz współautorem kilkunastu opracowań wdrożonych do produkcji. Od 2000 r. posiada tytuł Fellow nadany mu przez międzynarodowe towarzystwo naukowe Audio Engineering Society.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z technikami multimedialnymi i ich licznymi zastosowaniami interdyscyplinarnymi.

Pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyżewskiego w Politechnice Gdańskiej powstały laboratoria komputerowe i studia rejestracji przekazu multimedialnego, wyposażone w nowoczesną aparaturę foniczną i wizyjną. W katedrze zrealizowano do tej pory ponad 30 projektów badawczych, wykonywano wysoko budżetowe projekty celowe, międzynarodowe projekty Unii Europejskiej których kierownikiem i głównym wykonawcą był lub jest nadal prof. Czyżewski. Wśród obecnie prowadzonych projektów badawczo wdrożeniowych znajdują się m. in. projekty poświęcone monitorowaniu aglomeracji pod względem bezpieczeństwa i ochrony środowiska, realizowane z wykorzystaniem zaawansowanej technologii multimedialnej. Ponadto, w ramach kierowanych przez niego projektów rozwinięto liczne aplikacje z dziedziny zastosowań technologii multimedialnych w ochronie zdrowia (np. związanych z przesiewowymi badaniami słuchu i wzroku) i dziedzictwa kulturowego (rekonstruowanie archiwalnych nagrań i materiałów filmowych) oraz interfejsów multimodalnych.

Opracowania wynalazcze i wdrożeniowe doczekały się licznych prestiżowych wyróżnień krajowych i zagranicznych, w tym zostały wyróżnione Nagrodą Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w kategorii „info”. W 2007 r. otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, uważaną za najwyższe wyróżnienie dla naukowca Ziemi Gdańskiej, zaś w 2008 r. otrzymał nominację do tytułu Gdańszczanin Roku 2007. Jest laureatem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwukrotnym Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe (2000 r. i 2014 r.). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Europejskiego Orderu Wynalazczości.

 

Patroni medialni Bałtyckiego Festiwalu Nauki:

  • Radio Gdańsk
  • Gazeta Wyborcza Trójmiasto
  • Portal Regionalny trojmiasto.pl
  • Portal Województwa Pomorskiego Pomorskie.eu
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 maja 2015 roku, 9:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Warylewska
Treść wprowadzona przez: Maria Warylewska