fbpx Organizacja semestru letniego 2016/2017 | GUTW

Organizacja semestru letniego 2016/2017 | GUTW

Organizacja semestru letniego 2016/2017

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 stycznia 2017 roku, 13:22

INFORMACJE – SEMESTR LETNI 2016/2017

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ należy zapoznać się z  aktualnymi informacjami dot. oferty edukacyjnej (sale, zmiany).

SALA W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA,

MOŻE ULEC ZMIANIE Z SEMESTRU NA SEMESTR!

Informacje są dostępne w: gablocie, Biurze GUTW, Internecie.

 

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU • • •

13 lutego – rozpoczęcie zajęć dodatkowych w semestrze letnim,

20 marca Dzień Rektorski wolny od zajęć (święto UG),

13 – 18 kwietnia – wakacje wiosenne (przerwa świąteczna),

19 kwietnia – zajęcia zgodnie z planem,

1-3 maja – weekend majowy, dni wolne od zajęć,

31 maja Uroczyste zakończenie roku akademickiego (ostatni dzień zajęć dodatkowych!).

 

• • • REZYGNACJA Z ZAJĘĆ • • •

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 2 MARCA!

W ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić rezygnację z wybranych, i opłaconych zajęć dodatkowych. Zwrot środków dokonywany jest na podstawie wniosku ( wzór dostępny w Biurze GUTW). Opłata rekrutacyjna (semestralna) jest bezzwrotna.

 

• • • POTWIERDZENIE KONTYNUACJI 2017/2018• • •

TERMIN: 11 - 15 WRZEŚNIA 2017

Osoby które nie potwierdzą w wyznaczonym czasie kontynuacji, zostaną skreślone z listy studentów.

W przypadku niemożliwości potwierdzenia kontynuacji w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt z Biurem GUTW. Potwierdzenie kontynuacji na GUTW UG nie wiąże się z zagwarantowaniem przez GUTW kontynuacji zajęć dodatkowych z poprzedniego semestru (np. zajęcia roczne, semestralne, ruchowe).

Podczas potwierdzenia kontynuacji na GUTW UG, zapisy na zajęcia (nowe grupy) odbywają się wg kolejności zgłoszeń (zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”)

DO POTWIERDZENIA KONTYNUACJI NIEZBĘDNY JEST INDEKS!

 

• • •  BUDYNKI NA KAMPUSIE UG – UŻYWANE SKRÓTY • • •

WPiA – Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6,                            

WFIL – Wydział Filologiczny, Historyczny,  ul. Wita Stwosza 55,

WNS – Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4,                                   

WMFI – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57, 

WS – Budynek przy ul. Wita Stwosza 58 (tzw. dawna stołówka),

BG Biblioteka Główna, ul. Wita Stwosza 53,

DREK – budynek przy ul. Bażyńskiego 1A, tu znajduje się Biuro GUTW,

REKTORAT – ul. Bażyńskiego 8, tu jest KASA UG – III piętro, pok. 307.

dla zagubionych