fbpx Organizacja semestru zimowego 2016/2017 | GUTW

Organizacja semestru zimowego 2016/2017 | GUTW

Organizacja semestru zimowego 2016/2017

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 października 2016 roku, 13:48
INFORMACJE -  SEMESTR ZIMOWY 2016/2017

uwaga

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PROSIMY o 

zapoznanie się z  aktualnym informacjami dot. SAL i oferty edukacyjnej.

SALA W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA,

MOŻE ULEC ZMIANIE Z SEMESTRU NA SEMESTR!

Informacje są dostępne w: gablocie, Biurze GUTW, Internecie.

 

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU ZIMOWEGO• • •

5 października: uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego

31 października,1 listopada: dni wolne od zajęć

11, 12 listopada:  dni wolne od zajęć

19 grudnia - 2 stycznia 2017: przerwa świąteczna

6 stycznia: dzień wolny od zajęć

16 – 20 STYCZNIA: POTWIERDZENIE KONTYNUACJI

23 stycznia – 12 lutego: przerwa międzysemestralna

13 lutego: rozpoczęcie zajęć po przerwie (II semestr)

 

• • • REZYGNACJA Z ZAJĘĆ • • •

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 20 PAŹDZIERNIKA!

W ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić rezygnację z wybranych, i opłaconych zajęć dodatkowych. Zwrot środków dokonywany jest na podstawie wniosku (dostępny w Biurze GUTW). Opłata rekrutacyjna (semestralna) jest bezzwrotna.

 

• • •  BUDYNKI NA KAMPUSIE UG – UŻYWANE SKRÓTY • • •

szczegółowe informacje o lokalizacji budynków na kampusie: TUTAJ

WPiA – Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6,                            

WFIL – Wydział Filologiczny, Historyczny,  ul. Wita Stwosza 55,

WNS – Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4,                                   

WMFI – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57, 

WS – Budynek przy ul. Wita Stwosza 58 (tzw. dawna stołówka),

BG Biblioteka Główna, ul. Wita Stwosza 53,

DREK – budynek przy ul. Bażyńskiego 1A, tu znajduje się Biuro GUTW,

REKTORAT – ul. Bażyńskiego 8, tu jest KASA UG – III piętro, pok. 307.

logo

• • • POTWIERDZENIE KONTYNUACJI NA SEMESTR LETNI• • •

Termin: od 16 do 20 STYCZNIA 2017.

Osoby, które nie będą mogły w tym czasie potwierdzić kontynuacji proszone są o przekazanie informacji do Biura GUTW o nieterminowym potwierdzeniu  najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego na potwierdzenie kontynuacji. Osoby, które nie zgłoszą nieterminowego potwierdzenia, oraz nie potwierdzą się w wyznaczonym czasie, zostaną skreślone z listy studentów. Wolne miejsca są przeznaczane dla osób zapisujących się na GUTW.

Potwierdzenie kontynuacji odbywa się za okazaniem ważnego indeksu.

 

• • • PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z MUZYKĄ • • •

  • 28 października 2016
  • 25 listopada 2016
  • 20 stycznia 2017

Szczegółowe informacje będą dostępne ok. tydzień przed planowanym terminem spotkania.

 

 

Zdjęcie