fbpx Organizacja semestru letniego 2015/2016 | GUTW

Organizacja semestru letniego 2015/2016 | GUTW

Organizacja semestru letniego 2015/2016

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 lutego 2016 roku, 13:13

• • • ORGANIZACJA SEMESTRU LETNIEGO • • •

15 lutego – rozpoczęcie zajęć

18 - 19 marca – Święto Uniwersytetu Gdańskiego, dni wolne od zajęć,

24 - 29 marca – wakacje wiosenne,

2 – 3 maja – weekend majowy, dni wolne od zajęć

25 maja – Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego.

 

• • •SPOTKANIA Z MUZYKĄ• • •

Planowane terminy comiesięcznych koncertów z cyklu:

•       26 lutego, godz. 16:00,                •       1 kwietnia, godz. 16:00

•       29 kwietnia, godz. 16:00,             •       20 maja, godz. 16:00

 

• • •ZAJĘCIA Z GEOKESZINGU – AKTYWNY SPACER• • •

Osoba mgr inż. Iwona Rudzińska, czas trwania ok. 90 minut.

9 marca- zbiórka godz. 10:00 przed wejściem do dawnego Rektoratu, ul. Bażyńskiego 1A oraz,

6 kwietnia- zbiórka godz. 10:00 przed głównym wejściem do Parku Oliwskiego, ul. Op. J. Rybińskiego.

 

• • • REZYGNACJA Z ZAJĘĆ – DO 9 MARCA (ŚRODA) • • •

W ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić rezygnację z wybranych, i opłaconych zajęć dodatkowych. Zwrot środków dokonywany jest na podstawie wniosku (dostępny w Biurze GUTW). Opłata rekrutacyjna (semestralna) jest bezzwrotna.

 

• • • POTWIERDZENIE KONTYNUACJI NA ROK 2016/2017 • • •

Termin: 12  - 16 września. Osoby, które nie będą mogły w tym czasie potwierdzić kontynuacji proszone są o przekazanie informacji do Biura GUTW o nieterminowym potwierdzeniu  najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego na potwierdzenie kontynuacji. Osoby, które nie zgłoszą nieterminowego potwierdzenia, oraz nie potwierdzą się w wyznaczonym czasie, zostaną skreślone z listy studentów. Wolne miejsca są przeznaczane dla osób zapisujących się na Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku.   

ZAPISY DLA NOWYCH SŁUCHACZY: 26 września.