Rekrutacja | GUTW

ZAPISY - przyjęcia nowych słuchaczy

środa, 25 stycznia 2017 roku, 13:34
UWAGA!!!

 uwaga

Planowane zapisy na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

nie odbędą się z powodu braku miejsc na Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Najbliższe zapisy planowane są we wrześniu 2017 (zapisy na semestr zimowy 2017/2018).

Liczba wolnych miejsc będzie znana w terminie późniejszym. Liczba wolnych miejsc jest ograniczona, zależy od zwolnienia obecnie zajętych miejsc.

 

 

Przed zapisami

Prosimy o przygotowanie:

- dokumentu tożsamości (do wglądu),

- danych kontaktowych (np. e-mail, telefon)

- kwotę umożliwiającą dokonanie opłaty semestralnej: 45zł. 

 

INFORMACJE:

- kwestionariusz otrzyma każda osoba zapisująca się na GUTW (do wypełnienia na miejscu),

- płatności w Kasie UG można dokonać wyłącznie gotówką,

- nie ma możliwości zapisów drogą elektroniczną,

- w przypadku braku możliwości osobistego dokonania zapisu, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby. Obowiązuje zasada: jedna osoba = jedno miejsce. Nie ma możliwości zapisania np. dwóch osób przez jedną osobą (osoba upoważniona nie może być równocześnie osobą zapisującą się).

Każda osoba zapisująca się na GUTW UG otrzyma wydruk oferty podstawowej i dodatkowej podczas zapisów.

 

POTWIERDZENIE KONTYNUACJI

wtorek, 27 września 2016 roku, 16:21

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU UG:

 

POTWIERDZENIE KONTYNUACJI

na semestr letni 2016/2017

TERMIN: 16 - 20 stycznia 2017

 

Szczegółowe informacje w terminie późniejszym!

 

POTWIERDZENIE KONTYNUACJI JEST MOŻLIWE

ZA OKAZANIEM INDEKSU!!

 

UWAGA!

Osoby, które nie będą mogły w tym czasie potwierdzić kontynuacji proszone są o przekazanie informacji do Biura GUTW o nieterminowym potwierdzeniu  najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego na potwierdzenie kontynuacji.

Osoby, które nie zgłoszą nieterminowego potwierdzenia, oraz nie potwierdzą się w wyznaczonym czasie, zostaną skreślone z listy studentów.

Wolne miejsca są przeznaczane dla osób zapisujących się na Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

Indeks jest ważny!